(Minghui.org)

המתרגלת זוּאוֹ לי-ג'י  ממחוז יי בפרובינציית ליאו-נינג נידונה בחשאי ב-10 באוקטובר 2009 על ידי בית משפט במחוז יי לשלוש שנות מאסר. היא ערערה על פסק-הדין וכתוצאה מכך נגזרו עליה חמש שנות מאסר.

גב' לי-ג'י נעצרה ב-2 באוגוסט 2008 על ידי צוות הביטחון המקומי של מחוז יי ועל ידי תחנת המשטרה העירונית דא-יו-שוּ-באו. בית המשפט של מחוז יי ערך לה משפט חשאי ב-10 באוקטובר. בעת השימוע סיפרה זואו לי-ג'י כיצד השתפרה בריאותה הפיזית והנפשית על ידי התרגול בפאלון גונג. עורך דינה טען לחפותה, השופט והקטגור לא יכלו להפריך את טענותיו, וישיבת בית המשפט ננעלה ללא הכרעה.

לאחר ישיבת בית המשפט הייתה זוּאוֹ לי-ג'י אמורה להשתחרר, אך משטרת מחוז יי החזיקה אותה כלואה בתחנת המאסר. בזמן זה, בחשאי ובניגוד לחוקי המדינה, בית המשפט דן את זוּאוֹ לי-ג'י לשלוש שנות מאסר על פי סעיף "שימוש בעילה של כת למניעת אכיפת החוק". זוּאוֹ לי-ג'י  סירבה לקבל את גזר הדין ועתרה לבית המשפט העממי לגישור בג'ין-ג'ו.

ב-19 בינואר 2009 זומנה זוּאוֹ לי-ג'י לבית משפט העממי לגישור בעיר ג'ין-זו במחוז יי, ללא שום הודעה למשפחה או לעורך דינה, היא נשאלה מספר שאלות סתמיות, ואז נאמר לה שזה נחשב למשפט המנוהל על ידי בית משפט העממי לגישור. לא נמסר לה מה הייתה החלטת בית המשפט.

אמה של  זוּאוֹ לי-ג'י, קאן ג'י-שין, שלחה לאחר תקרית זו מכתבי ערעור לבית משפט ביניים לגישור בעיר ג'ין-ג'וֹאוּ, לתובע הכללי של העיר ג'ין- ג'וֹאוּ, לבית משפט העליון של פרובינציית ליאו-נינג ולתובע הכללי של פרובינציית ליאו-נינג.  בעתירתה הסבירה שזוּאוֹ לי- ג'י חפה מפשע ולא ביצעה שום פשע.

למרות זאת, ב-14 בפברואר 2009 משפחת זוּאוֹ לי-ג'י קיבלו הודעה מבית משפט במחוז יי, שבתאריך 12 בפברואר 2009. זוּאוֹ לי- ג'י נידונה לחמש שנות מאסר. מאסרה בתוקף מ-12 בפברואר 2009 ועד 11 בפברואר 2014. תקופה מאסרה בזמן ההמתנה למשפט : שישה חודשים ו-10 ימים. תאריך השחרור 1 באוגוסט 2013. הם קיבלו הודעה בע"פ שזוּאוֹ לי-ג'י תילקח אחרי 10 ימים.

כיום כלואה זוּאוֹ לי-ג'י בתחנת המעצר המחוזי על לא עוול בכפה. היא דבקה באמונתה למרות הכל. המפלגה הקומוניסטית הסינית כלאה אותה ללא ייסורי מצפון לאחר שגזרה עליה עונש כבד ובלתי הגיוני.