(Minghui.org)

במרכז המעצר במחוז הֵה-נאן נעצרו מאז שהחלה הרדיפה ב-20 ביולי 1999 מתרגלי פאלון גונג מתמידים רבים. אחדות מהסוהרות במרכז המעצרים יישמו בדייקנות את הוראות המשטר של ג'יאנג זמין (יוזם הרדיפה, לשעבר יו"ר המפגה הקומוניסטית – מק"ס), ועשו מעשים רעים ומושחתים ברדיפה ובהתעללות במתרגלות הפאלון גונג.

סוהרת אחת שהורעלה על ידי השקרים בתעמולה המכפישה נגד הפאלון גונג, שהמפלגה הקומוניסטית הסינית הפיצה, שיתפה פעולה עם "משרד 610". כשהחלה לשוחח עם המתרגלות, אלו סיפרו לה על כוח הריפוי של פאלון גונג, ושהמטפחים בשיטה משתדלים להיות אנשים טובים יותר בהתבסס על העקרונות אמת,-חמלה-סובלנות. הן גם סיפרו לה שהתעמולה נובעת מהקנוניה של המשטר על מנת להצדיק את הרדיפה נגדם. הם פירטו באוזניה את השיטות המרושעות והשונות של הרדיפה כמו הפללה של מתרגלים, או כמו ביום מכוון של אירוע מזויף - "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן - כדי ללבות את יצר השנאה כלפי פאלון גונג.

לאחר שהבינה את המצב, דאגה הסוהרת להשיג עותק של ספר השיטה "ג'ואן פאלון", קראה אותו בשקדנות וקלטה את הטבע האמיתי של המשטר. היא התחילה להתייחס למתרגלות בטוב-לב. בחורף, במרכז המעצרים לא הרשו למתרגלות לשתות מים חמים. היא זימנה לעתים קרובות מתרגלות למשרדה ונתנה להן לשתות מים חמים. היא גם עזרה להן בקניית מוצרים חיצוניים לצרכיהן היומיומיים. יום אחד שמעה ששתי אסירות גנבו לעתים קרובות דברים מהמתרגלות. היא נגשה לתא של האסירות וגערה בהן. היא אמרה :"אתן חלאות החברה, מתרגלי פאלון גונג אינן כמוכן, הם אנשים טובים, והצדק ינצח ושמם הטוב ישוקם" . בפעם הבאה שאשמע על עימותים עם המתרגלות, אעניש אתכן.

כשסוהרות אחרות דיווחו לסוהרת על כך שהמתרגלות שבאחריותה תרגלו פאלון גונג, היא טיפלה בנושא בצורה נכונה. בתא המאסר שבאחריותה סביבת המתרגלות בטוחה יותר. היא אינה מחייבת את המתרגלות לדקלם את חוקי מחנה המעצר או ללבוש מדי אסירות. המתרגלות מאושרות שהסוהרת למדה את האמת על פאלון גונג.