(Minghui.org)

מר יאנג מינג הוא בן 43 ועובד כטכנאי מכונות בחברת צ'אנג-ג'יאנג בע"מ, בעיר לואן-ג'וֹאוּ.

לאחר 10 חודשים בהם היה עצור הביאו אותו המשטרה ואגף מחלקת המשפטים של מחוז ג'יאנג-יאנג למשפט חשאי. עד יום מתן גזר הדין היה עצור מעל שנה, דבר העובר את התקופה החוקית המותרת. משרד התובע הכללי של מחוז ג'יאנג יאנג תבע אותו באשמת שייכות ל"כת רוע". בית המשפט המחוזי של ג'יאנג יאנג בעיר לואן-ג'וֹאוּ, פרובינציית סי-צ'ואן, לא קיים את החוק ולא ביטל את ההאשמות הבלתי חוקיות. במקום זאת שפט בית המשפט את יאנג מינג בחשאי וגזר עליו 5 שנות מאסר.

מעצר וכליאה החורגים מתקופה חוקית

לפי תקנה 124 של התהליך הפלילי, תקופת המעצר של חשוד לא תהייה מעל חודשיים. אם התיק מסובך, ובלתי אפשרי לסיים את החקירה במשך חודשיים, אפשרי להחזיק את החשוד רק למשך חודש נוסף, אך עם הרשאה של משרד התובע הכללי מרמה גבוהה. לפי תקנה 168 על בית המשפט של האומה לסיים את המשפט תוך חודש ימים. תקופת המשפט המרבית אינה יכולה להיות מעל חודש וחצי.

לגבי המתרגל יאנג מינג, כפי שקורה עם מתרגלי פאלון גונג בסין לאורך כל תקופת רדיפתם, ההליכים החוקיים כלל אינם מיושמים, והמערכת המשפטית אינה שועה להם. ב-13 במרץ 2008 שוטרים מצוות הביטחון הלאומי של מחוז ג'יאנג-יאנג עצרו את יאנג מינג. ב-18 באפריל אגף משטרת מחוז ג'יאנג-יאנג הוציאה צו מעצר. ב-8 בינואר 2009, 10 חודשים לאחר שנעצר, נערך לו משפט חשאי בבית המשפט המחוזי של ג'יאנג-יאנג ללא שיידעו את משפחתו. גזר הדין נמסר ב-5 במארס 2009. לאחר תקופת מעצר של כשנה, תקופה זמן העוברת מעל התקופה הזמן החוקית.

המעצר הבלתי חוקי שלל את חירותו של יאנג מינג ובנוסף גרם לו ולבני משפחתו להפסדים כספיים.

משפט חשאי שלא כחוק לאדם שנעצר שלא כחוק

יאנג מינג לא ביצע דבר הנוגד את החוק. כדי לברר מה מצבו ניסו בני משפחתו פעמים רבות לבדוק זאת אצל מוֹאו הונג-בין, האחראית על תיקו המשפטי של יאנג מין. היא סירבה כל פעם להיפגש אתם. לפי החוק, קרוב משפחה רשאי להגן על בן משפחה. אמו של יאנג מינג היא בת למעלה מגיל 70. כדי שבנה יוכל ליהנות ממשפט צדק, פנתה כמה פעמים לאפוטרופוס ולבית המשפט.

היא גם שלחה למוֹאו הונג-בין בקשה רשמית בנוגע להגנה משפטית על בנה זמן רב לפני תחילת המשפט. אולם מוֹאו הונג-בין לא נתנה לה כל מידע אודות הדיון בעניינו או כל תשובה אחרת.

ב-8 בינואר 2009 ; נשפט ללא הודעה לציבור או לבני משפחתו. למעשה באותו בוקר, בדיוק באותו זמן שמשפטו נערך, אמו של יאנג מינג ניגשה לבית המשפט כדי לשאול את מוֹאו הונג-בין כיצד אפשר להגן משפטית על יאנג מינג. מוֹאו הונג-בין לא מסרה לאם שום פרט שיכול להסגיר את העובדה שהמשפט נערך באותו יום עצמו, כיוון שחששה שבני משפחתו של יאנג מינג יגיעו לדיון ויקשיבו לו. היא אמרה לאמו של יאנג מינג בטלפון שלא ניתן להגן על יאנג מינג במשפט, באופן זה שללה מואו את זכות בני המשפחה להיות נוכחים באולם הדיונים ולהקשיב לדיון המשפטי.

ב-3 במארס 2009, לאחר שדיברו עם מוֹאו הונג-בין, הבינו בני משפחתו של יאנג מינג כי הוא נידון ל-5 שנות מאסר.

לפי חקירות ובדיקות שערכנו, האפוטרופוס ובית המשפט של מחוז ג'יאנג-יאנג, לא רק שהפילו בפח והפלילו את מתרגלי הפאלון גונג כשהם משתמשים בתקשורת המונים, אלא גם החליפו את החוק בעזרת "הסברים" ו"תקנות", או "חרם" כדי לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג.

מתרגלים נוספים הנתונים לרדיפה דומה

מקרה דומה לזה של יאנג מינג קרה גם למתרגל פאלון גונג נוסף, שי באנג-צאי, גם הוא היה עצור מעל 10 חודשים. ב-8 בפברואר 2009 תיקו של שי באנג-צאי נידון בבית המשפט. לפני תחילת הדיון נאמר למשפחתו על ידי עורך דינו כי רק בן משפחה אחד מורשה להיות נוכח בעת הדיון.

שי באנג-צאי נידון ל-3,5 שנות מאסר, כפי שהתברר לבני משפחתו של יאנג מינג בשיחתם עם מואו הונג-בין ב-3 במארס 2009.

(מערכת אתר קלירוויסדום) לפי ידיעתנו, ב-10 שנים האחרונות, למעלה מ-100 מתרגלי פאלון גונג מהעיר לואן-ג'וֹאוּ נידונו באופן בלתי חוקי לעבודות פרך במחנות עבודה בכפייה ולמאסרים בבתי כלא. בימים אלה 10 מתרגלי פאלון גונג כלואים במרכז המעצרים נא-שי, מרכז המעצרים של מחוז לואן, או במרכז המעצרים הֵה-ג'יאנג. הם נרדפים ומועמדים לדין באופן בלתי חוקי.