(Minghui.org)

מר ג'ו זוּאוֹ-שין הוא מתרגל פאלון דאפא מהעיר ג'ין-הואה, מחוז ג'ה-ג'יאנג. בסוף שנת 1999 נשלח למחנה עבודה בכפייה למשך שנה מאחר וסירב לוותר על אמונתו בפאלון דאפא. בתחילת שנת 2001 נעצר שוב ונשלח לתקופה של 3 שנים למחנה עבודה בכפייה שי-לי-פינג. תקופת מאסרו הוארכה לשנה נוספת. במחנה עבודה בכפייה עונה באופן בלתי אנושי. תלו אותו על משקוף הדלת במשך חודשיים, ולא אפשרו לו לרדת לשירותים או לישון בלילה. כל יום רשויות המחנה נתנו לו לאכול כמות של כ-120 גרם שאריות אורז. קשרו אותו גם ל"ספסל נמר" למספר ימים. השומרים ביצעו עליו את עינוי ה"האכלה בכפייה" במים קרים, וטפטפו שמן לעיניו לגרות אותן. לבסוף, כשהיה ללא דופק וללא נשימה, שלחו אותו לבית חולים לטיפול נמרץ.

ב-9 בפברואר 2001, מתרגל ביקר את מר ג'וּ זוּאוֹ-שין. מישהו מהכפר הלשין עליו, והמשטרה הגיעה לבצע חיפוש ללא צו. וואנג ג'ין-גווי, מנהל לשעבר מהיחידה לפוליטיקה ולביטחון של תחנת משטרה משנית  ג'יאנג-ביי בעיר ג'ין-הואה הוביל שני שוטרים לביתו של מר ג'וּ זוּאוֹ-שין כדי לעשות זאת. היות והגיעו ללא צו חיפוש, מר ג'וּ ניסה למנוע מהם לערוך חיפוש. וואנג משך בכוח את המגירות, ראה ספרי פאלון דאפא וקלטות שמע וניסה לתפוס אותם. אבל מר ג'וּ מנע ממנו להגיע לספרים ולקח אותם בחזרה, הרחיק אותם אל מחוץ לחדר ומסר אותם לסבתו. וואנג צ'יואן-גווי ושוטר נוסף כפתו את ידיו של ג'ו מאחורי הגב ודחפו אותו לתוך ניידת המשטרה.

וואנג צ'יואן-גווי חזר לחדר ואמר לסבתא של ג'ו: אם תשרפי את הספרים ואת קלטות השמע נשחרר את נכדך. היא האמינה לו ושרפה סדרה של קלטות הרצאה וספרי פאלון דאפא. כשוואנג ראה שתחבולתו הצליחה הוא חזר לרכב ונסע, אך לא שחרר את מר ג'וּ.

מאז אותה תקרית סבתו של מר ג'וּ סבלה מתשישות ומטראומה חמורה. היא לא הייתה מרוכזת, סבלה מקצרת (אסטמה), ומצב בריאותה הדרדר מיום ליום. ב 25 לאפריל 2004 היא הלכה לעולמה. לפני מותה דאגה מאד בקשר לנכדה שהוחזק במחנה העבודה בכפייה. לאחר מותה ביקשו בני המשפחה לבקר את מר ג'וּ, אך רשויות מחנה העבודה בכפייה שי-לי-פינג לא אישרו להם לבקר אותו, ועיכבו כל מידע אודותיו. עד ליום שחרורו לא ידע מר ג'וּ שסבתו נפטרה.

אחד האמצעים השכיחים לרדיפה והתעללות במחנה עבודה בכפיה בשי-לי-פינג היה להכניס אסירים לתא קטן למשך זמן רב. בשנת 2000, מר ג'וּ זוּאוֹ-שין הוכנס לתא קטן למשך 62 יום. בשנת 2001, הוכנס לתא קטן למשך 207 יום ואושפז לאחר מכן למשך 18 יום. בינואר 2002, מר ג'ו עתר לבית המשפט העממי העליון במחוז ג'ה-גיאנג. אך בית המשפט דחה את העתירה.

בלילה ה-5 ביוני 2005, מר ג'וּ נעצר על ידי ניידת משטרה. מאחר והיו בידיו עלונים של פאלון גונג נלקח לתחנת משטרה של דונג-גואן. "היחידה לביטחון לאומי" של מחוז ג'ין-דונג פרצה לביתו של מר ג'וּ בשעה שבני משפחתו לא היו בבית ובזזה את הביתּ. השוטרים לא השאירו רשימה של הפריטים שנלקחו. מאוחר יותר התברר שהחרימו את תעודת הזהות, רישיון נהיגה, ספרי חשבונות הבנק של מר ג'וּ זוּאוֹ-שין ועוד.