(Minghui.org)

בעת שהפצתי את העובדות על הפאלון דאפא נתקלתי במקרה המרגש הבא:

בשכונה שלי היו כמה אנשי ביטחון חדשים. שניים מהם ראו דיסק המספר על הפאלון דאפא (פאלון גונג) ולמדו את העובדות האמיתיות לגבי הפאלון דאפא. עקב כך הם הודיעו שיפרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וכל ארגוניה. איש הביטחון המבוגר יותר אמר לי ברצינות "אעזור לך לחלק עלונים. תוכל לקחת אותי לכל מקום לעשות זאת". השני, קצת יותר צעיר ממני, התחיל אחרי שהדברים נודעו לו לקרוא לי "דודה" (כינוי כבוד בפנייה לאישה מבוגרת). הוא עבד פה רק כמה ימים והועבר למקום אחר. אני יודעת שהוא בא לכאן כדי ללמוד את האמת לגבי הפאלון דאפא.