(Minghui.org)

האקדמיה K5 לתרבויות העולם ונדנברג שבסאוטפילד, הממוקמת במחוז דטרויט, ערכה את פעילויותיה השנתיות לגיוון התרבויות ב-8 במאי 2009, פעם ראשונה בשנה זו, שמתרגלי פאלון גונג הוזמנו להשתתף בהם. לכן פאלון גונג שהיא שיטת תרגול המבוססת על העקרונות אמת-חמלה-סובלנות, הוצגה לפני 390 תלמידים ומוריהם, וכמו כן לפני הורי התלמידים.

הצופים מחקים בו במקום את תרגילי הפאלון גונג

המשתתפים מקבלים חומרי מידע על הפאלון גונג

שואלים אודות תרגול הפאלון גונג

מתרגלים הדגימו על הבמה את חמשת תרגילי הפאלון גונג שהתקבלו בחום לב על ידי סגל בית הספר הסטודנטים והוריהם. רבים מהמשתתפים חיקו מידית את התרגילים. לאחר זאת רבים התעניינו ללמוד יותר ונגשו לביתן של פאלון גונג לקבל עלוני מידע ולשאול על מיקום אתרי התרגול.

מנהלת האקדמיה, הגב' טרי ג'ון העירה לאחד המתרגלים על זאת שלא ידעה שפאלון גונג הוא כה טוב. כאשר שמעה את משאלת חלק מהסגל ומההורים להקים אתר תרגול של פאלון גונג בבית הספר, ציינה שזהו רעיון טוב וזה גם יהיה יותר נוח לתלמידים ללמוד. היא גם הזכירה שהאקדמיה תיקח לתשומת לבה לכלול את תרגילי הפאלון גונג כפעילות רשמית משלימה.

כל שנה, בחודש מאי, אקדמיית ונדנברג חוגגת את הפעילויות התרבותיות המגוונות. הורי התלמידים באקדמיה באים מ-29 אומות שונות מכל רחבי העולם ומדברים ב-23 שפות שונות. ההורים הביאו עמם מגוון רב של מאכלים המיוחדים לארצותיהם, בו בזמן שהתלמידים לבשו את התלבושות הלאומיות המיוחדות לארצם. תוכניות רבות הוצגו בעת החגיגה, ריקודים, שירה וכו'. בשנה זו הפגנת הפאלון גונג הוסיפה זוהר יוצא מהכלל לפעילויות אלו.