(Minghui.org)

במהלך דיון קבוצתי אחד המתרגלים שאל: היכן המחשבות הנכונות שלנו? זו אכן הייתה שאלה פרקטית. הרגשנו שאנחנו מטפחים היטב וגם היינו חרוצים מאוד, אבל כשרדפו אותנו לפתע נתקלנו בקשיים ונכנסנו לפאניקה, איבדנו את הכוח שלנו, כך שלאחר מכן הרוע רדף אותנו כרצונו. המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן מחשבות שמימיות. כאשר המחשבות הנכונות שלנו נעלמות, המחשבות השמימיות שלנו נעלמות גם הן.

מטפח אחד בשנות ה-70 לחייו נכלא במרכז מעצר בשנת 2001. הוא אמר "אני אשב כאן עד שקיר תא המעצר יתמוטט". לאחר מכן הוא נידון לשנת מאסר במחנה עבודה. לאחרונה הוא נכלא בלשכה לביטחון הציבור ונכבל באזיקים. הסוהרים השגיחו עליו מקרוב. הייתה לו מחשבה נכונה "המורה, זה לא המקום בו אני צריך להיות, בבקשה עזור לי להיפטר מהאזיקים האלה". הוא הצליח להוציא את אחת מידיו מהאזיקים. אחד הסוהרים גילה זאת והידק את האזיקים עוד יותר. המטפח לא נכנע והמחשבה שלו אף התחזקה. הסוהר נרדם והוא הצליח להוציא את שתי ידיו מהאזיקים. המטפח יצא ממרכז המעצר והצליח לטפס בקלות על קיר המבנה של לשכת הביטחון, שהתנשא לגובה של שניים-שלושה מטרים. הוא מצא עמוד טלפון בצידו השני של הקיר והוא הצליח להגיע אליו בביטחה.

מחשבות שמימיות יביאו כוחות שמימיים הנובעים מהמחשבות הנכונות.

מהדיון הזה הבנתי שהגורם המכריע להצלחה בטיפוח הוא לפתח מחשבות נכונות חזקות ולבטוח בעצמך. למתרגלים המסוגלים לשלוח מחשבות נכונות בזמן קריטי יש מחשבות שמימיות וכוחות שמימיים.