(Minghui.org)

אני נמצא בקשר עם גברים רבים שהם מתרגלי פאלון גונג. אני רואה שיש ביניהם מכנים משותפים רבים. הם אנשים טובי לב ורחומים שהאופי המוסרי שלהם גבוה. הם לא שותים, מהמרים או מקללים, הם לא מתעסקים עם נערות רחוב ואינם חמדנים. מצאתי שהם ג'נטלמנים מהמוסר הגבוה ביותר. כשאני אתם אינני דואג כלל.

רוּאוֹ-מיי היא ידידה שלי. לאחר שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999, בעלה נעצר שוב ושוב כי דיבר בעד הפאלון גונג. היא ובנה סבלו מאד. היא אישה יפה למדי, הבוס שלה ומכרים גברים ניסו לנצל ללא בושה את מצבה העדין. בכל פעם היא אמרה להם שהיא נאמנה לבעלה, ולא משנה כמה קשה יהיה לה היא תמתין לשובו. היא אומרת שהם בריונים חסרי מוסר שלעולם לא יוכלו להשתוות לבעלה, שהוא בעל מידות מעולות.

ה-ינג היא אישה מופנמת וביישנית. בעלה הושם במאסר כי תרגל פאלון גונג. יש לה בן שעדיין צעיר, ולה אין עבודה. בזמן שהייתה הכי זקוקה, התרחקו ממנה חבריה מפחד פן יואשמו על ידי המפלגה הקומוניסטית ב"התרועעות". מתרגלים אחרים התנדבו לעזור לה, בין אם זה לתקן דברים בבית או לעזור בקשיים אחרים. כששאלו אותה פקידים של המפלגה הקומוניסטית הסינית למה היא מחפשת את חברתם של מתרגלים, היא ענתה להם שניתן להאמין בהם ולעולם אין להם כוונות רעות. במשך שנים היא סבלה התנכלויות כמו רוּאוֹ-מיי, ולכן היא זקוקה להיתמך במתרגלי פאלון גונג באופן זה.

כיום שני הבעלים, של רוּאוֹ-מיי וה-ינג עצורים ומעונים בבתי הכלא ובמחנות עבודה בכפייה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). הפקידים המושחתים שהכניסו אותם לשם ממשיכים לבצע פעולות חסרות מוסר יום אחר יום. בקיץ 2008 הכרתי מזכיר מפלגה שהיה מעורב ישירות ברדיפת הפאלון גונג. במשך השנים החולפות הוא השתמש לרעה בכוחו להשתלט על מפעל מקומי ולהתעשר. אדם זה הוא רהוט ביותר בדיבורו ומתחסד כשהוא נושא נאומים, אבל הוא גם אוהב לשלוח מהטלפון הסלולארי שלו הודעות פורנו לנשים שלא מעוניינות בזה. זה סוג האנשים שהשליטה במק"ס מצויה בידיהם ושמשליטים את הרדיפה על מתרגלי הפאלון גונג. הם טוענים שהם עוזרים ליצור "יציבות חברתית", אבל הם שמים את החלק הטוב ביותר של החברה בבתי כלא ותורמים ישירות להתדרדרות המוסר של החברה.