(Minghui.org)

יום אחד בסוף מאי 2009, שני מתרגלי רכבו על אופנוע לאזור כפרי בפרובינציית הו-ביי על מנת לדבר עם אנשים על הפאלון גונג ולעזור להם לפרוש מן המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) והארגונים המסונפים לה. בסביבות השעה ארבע מישהו דיווח לרשויות (הלשין) על המתרגלים. כתוצאה מכך, השוטרים מתחנת המשטרה המקומית עצרו אותם.

בדרך לתחנה שני המתרגלים נשארו שלווים, שלחו מחשבות נכונות, והבהירו את האמת לשוטרים. הם חיזקו את מחשבותיהם: "אנחנו כאן כדי להבהיר את האמת על הפאלון גונג, גם השוטרים הם יצורים חיים הזקוקים להצלה".

לאחראי הראשי בתחנה היה אותו שם משפחה כמו לפקיד מפורסם והוגן בסין העתיקה. מתרגל השתמש בזה כנקודת מוצא כדי להבהיר לו את האמת. המתרגל אמר לו שאותו פקיד רשמי בסין העתיקה היה צדיק וישר, אכף את החוק ללא משוא פנים, לא היה מאוים מסמכות חזקה, נתן קולו למען תועלת האזרחים, וכך השם והמוניטין הגדולים שלו כובדו לעולמים על ידי ההיסטוריה. המתרגל אמר לשוטר, "אני מקווה כי אתה יכול להיות כמוהו, להבין את האמת על הדאפא, ולבחור את הבחירה הנכונה לעמן עתיד טוב" המתרגלים סירבו לשתף פעולה עם החקירה ולא מסרו פרטים אישיים שלהם. הם רק עשו מה שמתרגלים צריכים לעשות תחת נסיבות שכאלה, הם הבהירו את האמת. הם הסבירו שהפאלון דאפא התפשט בכל רחבי העולם, ש- 55 מיליון אנשים סינים פרשו מהמק"ס והארגונים המסונפים לה, וכו'. כל השוטרים האזינו בקשב רב למתרגלים.

בארוחת הערב הושאר שוטר אחד כדי להשגיח על שני המתרגלים. הם התיישבו, צילבו את רגליהם, והרימו את ידיהם לתנוחה של שליחת מחשבות נכונות. הקצין אמר, "שילחו גונג! מהרו! " ילד של שוטר אחר שהיה שם התבונן במתרגלים בסקרנות. המתרגלים אמרו לילד, "פאלון דאפא הוא טוב. אמת, חמלה, סובלנות - זה טוב". השוטר עודד את הילד לדקלם, "פאלון דאפא הוא טוב, אמת, חמלה, סובלנות - זה טוב".

בסביבות השעה תשע בערב שב האחראי הראשי מארוחת הערב. הוא החזיר את התיקים ואת הרכוש למתרגלים, ואמר להם, "אנחנו לא רוצים להיות מעורבים בזה כלל. היינו חייבים לשלוח שוטרים אחרי שדיווחו עליכם שלוש פעמים. האזור שלנו היה פעם בסיס המבצעים של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ואנשים עדיין במידה רבה מושפעים עמוקות מהתיאוריות שלה. מוטב שלא תבואו לכאן שוב. היזהרו". הוא שלח שוטר כדי ללוות את המתרגלים בעוזבם את המקום.

קצין אחר יצא מתחנת המשטרה עם המתרגלים. הוא אמר להם שהוא יקרא בקפידה את חומרי הבהרת האמת. המתרגל סיפר לו שהחומר נועד להצלת אנשים והציע לו שאחרי שיסיים לקרוא אותם שייתן אותם לקרובי משפחה וחברים כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד את האמת. הקצין הנהן וגם התנצל שלקח אותם לתחנת המשטרה מלכתחילה.

שני המתרגלים חזרו הביתה בריאים ושלמים