(Minghui.org)

בית המשפט המחוזי של מחוז לואו בעיר יואה-יאנג, פרובינציית הונאן, קיים דיון חשאי למתרגלת שיו לי בבוקר ה-30 ביוני 2009, מבלי שנמסרה כל הודעה לאחד מקרובי המשפחה שלה.

כל אלו שנכחו במשפט מלבד המתרגלת היו אנשי משרד הביטחון הציבורי, התביעה הכללית ונציגי בית המשפט.

דבר קיום הדיון נודע לגיסתה של הגב' שיו כשהיא הגיעה לביקור במרכז המעצר בו מוחזקת גב' שיו וגילתה שהיא בבית המשפט. הגיסה הלכה משם בגשם כבד לבית המשפט, אולם עד שהגיעה הסתיים הדיון, ולא הייתה לה ההזדמנות להגן על חפותה של הגב' שיו.

אחיה של גב' שיו, בעל גיסתה, גם הוא עצור שלא כחוק בגלל היותו מתרגל. ייתכן שמעצרה של גב' שיו קרה בעקבות ניסיונותיה החוזרים ונשנים להבהיר את האמת לבכירים מקומיים במשרד לביטחון ציבורי. במהלך 2008 ותחילת 2009 עתרה גב' שיו יחד עם גיסתה לבקש שישחררו את אחיה של גב' שיו. מתרגלים המגנים על התרגול ועל מתרגלים אחרים חושפים את עצמם בפני הרשויות ומסכנים את חירותם. אולם לא לעשות דבר הוא הליכה נגד האמת ונגד החמלה, הן כלפי המתרגלים העצורים, והן כלפי שוביהם ומעניהם. יצוין שלפעמים בעלי תפקידים במשטרה או במקומות אחרים משנים את התנהגותם לאחר שהמתרגלים מבהירים להם את העובדות, והם מפסיקים לבצע פשעים נגד האנושות. כך בהדרגה יותר ויותר ממבצעי הפשעים מבינים מה קורה, כך שמתרגלי הפאלון גונג לא עושים את המאמץ הזה לשווא.

ביוני השנה, אמא של גב' שיו חלתה אנושות וביקשה לראות את בתה ובנה העצורים. גיסתה של שיו הפצירה ברשויות הכלא ובמשטרת המחוז שיאפשרו לגב' שיו ואחיה לבקר את אמם החולה, אך לשווא.

יומיים לפני הדיון החשאי עליו לא הודיעו הרשויות למשפחה, ניסתה גיסתה של גב' שיו לברר בבית המשפט על מצבה ולנסות להשיג לה הגנה משפטית, אולם נאמר לה שגב' שיו צריכה לחתום על ייפוי כוח לשם כך. הגיסה הלכה לכלא כדי להשלים את ההליך אולם ייפוי הכוח לא הגיעה לידיה חזרה. יומיים לאחר מכן התקיים הדיון החשאי שאף אחד מלבד הרשויות אינו יודע כרגע מה היו מהלכו או תוצאותיו.

פרטי המעורבים במעצרה הבלתי חוקי, ברדיפתה ובעיוות הדין כלפי גב' שיו מופיעים במאמר באנגלית.