(Minghui.org)

חבר בית המחוקקים של מדינת קליפורניה כותב לנשיא אובמה: עלינו לדבר בגלוי, בתמיכה במתרגלי הפאלון גונג

חבר בית המחוקקים של מדינת קליפורניה חוזה סולוריו כתב לאחרונה לנשיא אובמה ולמזכירת המדינה קלינטון ומפציר בהם לעזור בשחרור שני מתרגלי פאלון גונג שנעצרו בסין. להלן נוסח המכתב:

15 ביולי 2009

כבוד נשיא ארה"ב, מר ברק אובמה הבית הלבן שדרות פנסילבניה 1600 וושינגטון די.סי. 20500

הנשיא אובמה היקר

אני כותב בשם ג'ואנה (מא-צ'יונג) וואנג ופינג יו תושבות קליפורניה. לפי הבנתי, לשתי נשים אלו יש אמהות שמוחזקות כיום במעצר בידי המשטר בסין בשל אמונתם בתרגול מדיטציה שלווה הידוע בשם פאלון גונג.

אמה של ג'ואנה, ג'ין-הואה מא בת 57 הוחזקה במעצר במחנה עבודה בכפייה לנשים אן-הווי מספטמבר 2008. משנת 2001 , אמה של פינג, צ'ון-יאן וואנג בת 55, נכלאה פעמיים באופן בלתי חוקי. לאחרונה נכלאה ב-14 באוגוסט 2007 בכלא דא-ביי בפרובינציה ליאו-נינג, בו היא כלואה עדיין. שתי האמהות שהן אזרחיות שומרות חוק נעצרו בשל היותן מעורבות בזכות האוניברסאלית לחופש הדת.

ה-20 ביולי 2009 מציין עשור למערכת הרדיפה של המשטר הסיני את הפאלון גונג. ברגע ספציפי זה אני מפציר בך בכל רחשי הכבוד, להתמקד בהפרות זכויות האדם המתמשכות והמתרחשות בסין נגד מתרגלי הפאלון גונג. אני מאמין שממשלתנו צריכה ויכולה לעשות משהו בקשר למצב זה. למעשה, אני מבין שמספר מתרגלי פאלון גונג שוחררו כתוצאה ישירה מצעדים שננקטו על ידי סנטורים וחברי הקונגרס של ארה"ב.

אומתנו נוסדה על עקרון של הגנה על חופש הדת. אנחנו מובילים בהגנה על זכויות אדם ועלינו להמשיך במסורת זו ולדבר בגלוי בשם ובתמיכה במתרגלי הפאלון גונג. על כן אני מתכבד לבקש מהצוות שלך לחקור את המקרים של הגב' מא והגב' וואנג ולעזור לשחרורן המהיר לפי שיקול דעתך בצורה ההולמת.

חוזה סולוריו חבר בית המחוקקים העתק : מזכירת המדינה הילארי קלינטון