(Minghui.org)

ב 6-7 ביולי, 2009, דיויד מאטאס, עורך-הדין הקנדי לזכויות-אדם נאם במסיבת-עיתונאים שנערכה במועדון העיתונות הזרה בטוקיו, יפן ובסימפוזיון שנערך במרכז האזרחי "בנקיו-קו". הוא ציין את העובדה שקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג נפוצה  מאוד בסין, ושיש מספיק נתונים המצביעים על כך שקצירת האיברים ממתרגלים חיים עדיין נמשך. הוא קרא לכל האנשים ביפן להביע אכפתיות ודאגה לנוכח חומרת הבעיה, ולדרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) להפסיק מיידית לרדוף את הפאלון גונג.

עורך-הדין מאטאס ציין  שלמרות שמאז ה-1 במאי 2007 המק"ס יישמה את חוק השתלת האיברים במגזר הרגיל, חוק זה אינו חל כלל על הצבא, בשעה שרוב בתי החולים בסין בהם נעשות ההשתלות שייכים לצבא או בעלי רקע צבאי, ובנוסף הם מקושרים ישירות למחלקת הביטחון הלאומית, למחלקות המשטרה וכן להספקה ישירה מבתי-הסוהר של אסירים לצורך קצירת האיברים.

הוא הוסיף וציין שאסירים הממתינים לעונש מוות או מתרגלי פאלון גונג (הכלואים בניגוד לחוק) אינם תורמים את איבריהם מרצונם החופשי. לכן זה מוטעה לחלוטין להשתמש באיברים שלהם. שימוש כזה הוא פגיעה חמורה בכל כללי האתיקה והמוסר שבבסיס החברה האנושית.

זו גם הפרה חמורה של בסיס הנורמות הבינלאומיות בתחום השתלות האיברים. וזו הרדיפה והפגיעה הגדולה ביותר בזכויות האדם.

נאומו של מר מאטאס עורר זעזוע בקרב קהל המאזינים. מר מינאווה, שהוא דמות ידועה בחוגי התרבות ביפן, ציין שהרדיפה הברוטאלית של הפאלון גונג בידי המק"ס דורשת התייחסות. הוא הוסיף ושאל "האם יש פגיעה נוראית ומזעזעת מזו (קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים)? וזה קורה בשכונה שלנו. הוא גם האשים את התקשורת היפנית שיש לה יחס דו-משמעי כלפי המק"ס. ושאסור להסכים ולהרשות לרדיפת הפאלון גונג ולפגיעה בזכויות המיעוט האויגורי בסין להתרחש במאה ה-21. על אנשי העולם כולו להתעורר ולגנות בחריפות את הרשויות הסיניות.

מר מאטאס חושף עדויות חדשות על קצירת איבריהם של מתרגלי פאלון גונג חיים בידי המק"ס

 

הגרף בתמונה מציג שעליית מספר האיברים המיועדים להשתלות בסין אינה קשורה כלל לעלייה במספר האסירים המוצאים להורג

 

מקורות ההכנסות (מהשתלות איברים) של בית החולים הצבאי "צבא השחרור הכללי של העם"

 
אתר האינטרנט הרשמי של מרכז השתלות הכבד בבית החולים האוניברסיטאי ג'יאאו-טונג
 

גרף המציג את המספר העולה של השתלות כבד בין השנים 1998 עד מאי  2009

 
מפה המראה את כל בתי החולים בסין שהודו בחקירה טלפונית שמתבצע קציר של איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בבית החולים
 

דף מהאתר הבינלאומי הרשמי של סין להשתלות ובו טבלת מחירי האיברים. מידע הפתוח לציבור

 

פרופסור מאוניברסיטת אוקימה: "השתלות איברים שלקחו מאנשים חיים, שווה לאכילת בשר אדם"

צויושי אהוויה, פרופסור מאוניברסיטת אוקאיאמה הזדעזע כששמע בפעם הראשונה על קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. הוא אמר שהשתלות אבירים כשלעצמן אינן דבר נורמלי, אולם השתלות איברים ללא הסכמת התורם הם מעשים בלתי נסלחים.

בהתייחס לרדיפת הפאלון גונג על ידי המק"ס, אמר הפרופסור שהוא מתבייש בעובדת היותו יפני, וחושב שנאומים כאלה המביאים את העובדות האמיתיות על הרדיפה וקצירת האיברים צריכים להיעשות בקנה מידה רחב כדי לתת ליותר ויותר יפנים ללמוד את האמת על נושאים אלה. הוא הוסיף ואמר שלהאריך חיים על חשבון איבר שנלקח מאדם חי אינו נורמלי, והוא דומה לאכילת בשר-אדם.

ראיות מוצקות לכך שאכן מתרחשת קצירת איברים מאנשים חיים בידי המק"ס

כעורך דין, נתקל מר מאטאס באתגרים עצומים במהלך איסוף הראיות כחלק מחקירתו את נושא קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. כאשר ניסה להיכנס לסין לצורך החקירה נתקל בסירוב מצד הרשויות הסיניות. הוא אמר גם שתחת הדיקטטורה של המק"ס, אין לנו עדויות ישירות של קורבנות, כיוון שהם כבר נרצחו, אין לנו גופות כיוון שהן כבר נשרפו, אין לנו שום תיעוד או רישומים כיוון שהמק"ס לא תחשוף אותם.

אך יחד עם זאת, הוסיף ואמר מאטאס, מספר גדול של נתונים מראה היכן הבעיה ומספק ראיות מוצקות. די לראות את הפרסומים השנתיים הרשמיים של המק"ס על מספר ההוצאות להורג בשנה ואת מספר השתלות האיברים, האחרון עולה בהרבה על הראשון.

מר מאטאס המשיך ואמר שיש מספר גדול של נתונים שנאספו על ידי שיחות ישירות לבתי חולים גדולים בסין. השיחות נערכו ישירות עם הרופאים המנתחים המבצעים את ההשתלות או עם אנשים בעמדות מפתח באותם בתי-חולים. הרבה מהם הודו ללא היסוס שהאיברים לניתוחי ההשתלות נלקחים ממתרגלי פאלון גונג.

גם טענת משרדי המרכז להשתלות האוריינטלי בעיר שן-יאנג והסניפים העובדים עמו בשאנגחי ובמקומות אחרים להישגים בתחום ההשתלות מראים בבירור נסיקה חדה במספר השתלות האיברים.

מטאס אמר שלמרות שאיננו יכולים להשיג מספר מדויק של קצירות האיברים, אנו יכולים לראות שהתקופה שבה מתרגלי הפאלון גונג נרדפו באופן הברוטאלי ביותר, הייתה גם התקופה בה ניתוחי ההשתלות בסין עלו בצורה חדה.

מטאס, יחד עם דיויד קילגור, לשעבר שר החוץ הקנדי לאסיה-פסיפיק, פרסמו יחד לפני שלוש שנים דו"ח חקירה בשם "דו"ח הבודק האשמות על קצירת איברי מתרגלי 'פאלון גונג' בסין". הדו"ח שופע צילומים וטבלאות של תוצאות החקירה והראיות שנאספו. הוא חשף שהפאלון גונג היא הקבוצה הגדולה ביותר הנתונה לרדיפה ברוטאלית על ידי המק"ס בסין, שרבים מהמתרגלים נכלאו במחנות עבודה בכפייה ובבתי חולים לחולי נפש או עונו למוות, ואף איבריהם נקצרו ונמכרו. הראיות הרלוונטיות מעודכנות כל הזמן.

כשהקהילה הבין-לאומית תהתה בקשר למקור המספר הגדול של האיברים שהוצעו להשתלה, המק"ס הסבירה זו בכך שהם מאסירים שהוצאו להורג. אולם מספר רב של ראיות ומספרם של האסירים שהוצאו להורג, וכן גם מידע רב מדיווחי בתי החולים להשתלות עצמם, מראים בבירור שהמספרים לפני ואחרי אינם תואמים. מידע רב שלוקט מערוצים שונים הבהיר שאיברים רבים להשתלה נלקחו ממתרגלי פאלון גונג.

משטר המק"ס הוא המקור להתפשטות הסחר באיברים להשתלות

מאטאס ציין שלמרות שהנורמות בתחום ההשתלות הבינלאומי אינן מושלמות, זה עדיין שונה לחלוטין ממה שקורה בסין. להבנתו בכל המדינות האחרות ההתפשטות של סחר באיברים קשורה לדרישת השוק לאיברים להשתלה,  בעוד בסין הגידול באיברים המוצעים להשתלה קשור ישירות למנגנוני המדינה המוצאים לפועל בדרך זו את מדיניות הרדיפות הפוליטיות והדתיות של המק"ס.

בנוסף, בסין אין שום מנגנון נורמלי המטפל בנושא הספקת האיברים, גם לא הליך משפטי או קודים אתיים. כל אלה העוסקים באיברים להשתלה בצורה ישירה או עקיפה, נמצאו קשורים לממשלה בסין ונתמכים על ידה. הסחר באיברים מעולם לא פסק, והפשעים האלה עדיין ממשיכים בסין היום.

מאז פרסום דו''ח החקירה שלהם ביקרו מאטאס וקילגור בכ-40 מדינות. הם נאמו והעלו את המודעות של אנשים מכל שכבות החברה במדינות השונות.

קריאה לסיום רדיפת הפאלון גונג

מר מאטאס הצהיר שאנו חייבים לעצור את רדיפת הפאלון גונג בידי המק"ס. ולעצור את המק"ס מלהמשיך לרצוח אנשים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. הטכנולוגיה עצמה מקובלת, אך ברגע שנעשה בה שימוש בידי ממשל מושחת ומשטר רשע כדי לדכא את האנשים, היא הופכת לנשק שגורם לנזק ופגיעה באנושות והנוגד את טבע האנושי. זה נורא, וזה צריך להדאיג את כל הקהילה הבינלאומית.

עוד ציין מטאס, שאנשים מכל דרכי החיים מתרגלים פאלון גונג, ופאלון גונג מתפשט בהתמדה. מה שמדאיג את המק''ס שאינו חוסך במאמץ לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג.

הקשר היפני לרדיפה וקצירת האיברים

אשתו של אזרח יפני, יוקו קנקו, נסעה לסין בשנת 2003 במיוחד כדי לספר לשלטונות שם את העובדות על הפאלון גונג, אך נעצרה והייתה נתונה להתעללות ברוטלית. באותה תקופה היא לא הבינה מדוע לקחו ממנה וממתרגלים עצורים אחרים דגימות דם, אך ב-2005, עת החלה להיחשף שערוריית קצירת האיברים במדיה העולמית, היא הבינה שניצלה מגורל מר. את סיפורה ניתן לקרוא במאמרים הבאים:

יפן: יוקו קנקו חושפת במסיבת עיתונאים את התנסותה בסין http://www.falunnews.org.il/articles_p/2004/01/c_03/16907_08.htm

יוקו קנקו מספרת אודות 548 הימים שבילתה כחטופה בשבי של תומכי ג'יאנג זמין ומשטרו, חלק 1 http://www.falunnews.org.il/articles_p/2004/03/c_03/43598_7.htm

יוקו קנקו מספרת אודות 548 הימים שבילתה כחטופה בשבי של תומכי ג'יאנג זמין ומשטרו, חלק 2 http://www.falunnews.org.il/articles_p/2004/03/c_03/43759_10.htm מר קאן אנדו, העומד בראש הסניף היפני של "הקואליציה לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (CIPFG)", הודה למר מטאס שהגיע ליפן להביע את דאגתו לגבי הרדיפה האכזרית של הפאלון גונג ולקרו לסיומה. מינג שיא, העורך הראשי של הירחון היפני "ירחון סין" ציין כי מספר דיווחי תקשורת התייחסו ליפנים שנסעו לעבור השתלה בסין אך מתו זמן קצר לאחר שחזרו ליפן. אך המדיה לא נכנסה למחקר עמוק יותר לגבי מקור האיברים, אך העובדות האכזריות צריכות לעודד את כל האנשים הישרים להביע את קולם המודאג לגבי זכויות האדם בסין.