(Minghui.org)

לאחר שמישהו דיווח עליי למשטרה בגין הפצת חומרי הבהרת האמת בחודש ספטמבר 2006, נעצרתי באופן בלתי חוקי. במהלך המשפט שלי, הבהרתי את האמת יותר משעתיים, ואנשי בית המשפט הסכימו עם מה שאמרתי. ועדיין, נידונתי לשלוש וחצי שנות עבודה בכפייה. עם זאת, תחת חסותו של המורה, מחנה העבודה בכפייה סירב לקבל אותי כי נכשלתי בבדיקה הבריאותית. והתוצאה, הייתי מסוגל לחזור למשימה של הצלת היצורים החיים בשנת 2007.

בחודש אוקטובר 2008, הגיעו לביתי שישה אנשים מ"משרד 610" המקומי ומאגף המשטרה. הם ניסו להוליך אותי שולל כדי שאלך איתם בכך שאמרו לי: "אתה עדיין בתקופת מבחן. עליך לבלות כמה ימים בבית מלון. אתה יכול ללמוד את הפא ולעשות את התרגילים שם. אתה מציל אותנו כאן, ואתה צריך ללכת לשם כדי להציל גם אותם". הבנתי שהם מנסים לקחת אותי למרכז לשטיפות מוח, ולכן עניתי, "אני לא הולך. אתם יכולים להגיד להם שהשמיים הולכים לחסל את המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס), ושיפרשו מהמק"ס ומהארגונים המסונפים לה כדי להציל את עצמם. ושיזכרו ש"פאלון דאפא הוא טוב" ו"אמת, חמלה, סובלנות טובים". השוטרים אמרו, "אתה לא זז. האם אתה רוצה שנגרור אותך החוצה?" עניתי, "איך תעזו! אלוהויות ובודהות צופים בנו". לאחר זאת סובבתי את גבי אליהם וישבתי לשלוח מחשבות נכונות.

אחרי כעשרים דקות, הרגשתי שנהיה שקט בחדר, ושמעתי רחש קל. פקחתי את העיניים וראיתי שאני הייתי היחיד בחדר. קמתי ופתחתי את הדלת. ראיתי מחוץ לדלת זוג נעליים, אבל נעל אחת לא הייתה שלי. זה נראה היה כאילו הם ברחו משם בחופזה, וכך שאחד מהם נעל את הנעל הלא נכונה.

בדיוק כפי שהמורה אמר ב- "ללמד את הפא בוועידת הפא הבין-לאומית במערב ארה"ב" (26 בפברואר 2005 שאלות ותשובות):

"אם כשאתה נתקל בנסיבות קשות החשיבה שלך יכולה להיות נכונה באמת, אז כשאתה עומד מול הרדיפה של הרוע וכשאתה עומד מול ההפרעה, די במשפט אחד שלך המחוזק במחשבות נכונות נחושות כדי לגרום לרוע להתפורר מיד (מחיאות כפיים), וזה יגרום לאלו שמנוצלים על ידי הרוע להסתובב ולהימלט, יגרום לרדיפה של הרוע כלפיך להתפורר, ויגרום להפרעה של הרוע כלפיך להיעלם ללא זכר ."

אם נפעל על פי דבריו של המורה, המורה יכול להגן עלינו. זה גם הזכיר לי את המשפט:

"אם כל התלמידים יוכלו להגיע לזה, הרשע בעצמו יושמד." (מתוך יסודות להתקדמות במרץ 2, "לסלק את ההחזקה האחרונה")