(Minghui.org)

ממשלת קוריאה שנכנעת ללחץ המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) גירשה שלושה מתרגלי פאלון גונג ב-1 ביולי וב-8 ליולי השנה. שני מתרגלים נוספים העצורים בקוריאה עומדים בפני גירוש. הקהילה הבין-לאומית מזועזעת ונבוכה.

מבחינה משפטית גירוש בכוח הוא הפרה בוטה של אמנת האו"ם על מעמד הפליט והאמנה נגד עינויים, כמו גם הפרה של חוק ההגירה הקוריאני.

כלל הציבור גם כן חושב שאסור לממשלת קוריאה לגרש מתרגלי פאלון גונג על בסיס שיקולים הומניטאריים. תומכי זכויות אדם טוענים שזה מזעזע ובלתי נתפס עבור מדינה דמוקרטית לגרש פליטים של הפאלון גונג.

דיוויד מטאס, עורך הדין המפורסם לזכויות אדם בעל אות הכבוד הקנדי, ציין שזה מוזר מאד בעיניו. המפלגה הקומוניסטית הסינית מגרשת בכוח קוריאנים מצפון סין בהפרה גמורה לאמנת הפליטים. מנגד, קוריאה עצמה מגרשת בכוח פליטי פאלון גונג בהפרה לאותה אמנה. אולי המפלגה הקומוניסטית הסינית (ששלטונה דיקטטורי) אינה מרגישה צורך להיענות לאמנה, אבל זה לא צריך להיות כך לגבי מדינה דמוקרטית כמו קוריאה.

חשוב שהעם הקוריאני יתנגד לגירוש, אומר מטאס. עורך הדין הקוריאני לזכויות אדם, מר קים נאם-ג'ון אמר שמתרגלי הפאלון גונג צריכים לקבל סיוע הומניטארי אפילו ללא מקלט מדיני. לפני הגירוש, בכירים בממשלה הקוריאנית חשבו באופן כללי שגירוש לא יתרחש על-אף שהממשלה הקוריאנית נמצאת תחת לחץ דיפלומטי של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

שני מתרגלי הפאלון גונג העומדים בפני גירוש נמצאים כעת במעצר. בקשתם למקלט מדיני נדחתה קודם לכן. אחד מהם הוא קוריאני במוצאו וזכאי לאזרחות קוריאנית, אבל אינו יכול לחזור לסין כדי לקבל את האישור המתאים בגלל רדיפת הפאלון גונג שם. התקרית קיבלה תשומת לב בין-לאומית. דווח שממשלת ארה"ב מקיימת דיון בנושא עם הממשלה הקוריאנית.

ישנה אינדיקציה שהיה לחץ של המפלגה הקומוניסטית הסינית מאחורי ההחלטה לגירוש שלושת המתרגלים. מקורות עיתונאים אמרו שההחלטה על גירוש חשאי לא הגיעה מבכירים במחלקה המשפטית, אלא מדרגים גבוהים יותר שקיבלו לחצים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית.

 מר ג'אנג תייר מטייוואן ציין שהפאלון גונג היא שיטה רוחנית. ממשלת קוריאה לא הייתה צריכה להיכנע בגלל אינטרסים שלה.

מר ג'אנג, תייר מטייוואן, ציין שהפאלון גונג היא שיטה רוחנית ולדעתו גירוש מתרגלי פאלון גונג לא צריך לקרות במדינה דמוקרטית. אסור היה לממשלה הקוריאנית להיכנע בגלל האינטרסים שלה. אם הייתה עומדת לצד האמת, הממשלה הייתה מוחה כנגד הרעיון. זכויות אדם ומוסריות צריכים להיות בעדיפות ראשונה.

 איש העסקים מר קים אמר שהממשלה הקוריאנית צריכה להציל את מתרגלי הפאלון גונג המגורשים.

איש העסקים מר קים אמר: "נודע לי על הפאלון גונג מהעיתון. כמדינה דמוקרטית עלינו להגן עליהם. הממשלה שלנו צריכה להציל את מתרגלי הפאלון גונג המגורשים. מבחינת הומניטאריות, הממשלה שלנו צריכה להבין זאת. מה שעשתה. זה מעשה לא טוב. כל האזרחים במדינה שלנו צריכים לעבוד ביחד לתקן את הפגיעה הזו בדמוקרטיה".

 מר פארק שעובד בתחום הפיננסי אמר שזו טעות מוחלטת של הממשלה הקוריאנית לגרש מתרגלים בגלל לחץ מצד המק"ס.

מר פארק, העובד בתחום הפיננסי אמר: "זה לא בסדר שמדינה דמוקרטית תגרש מבקשי מעמד פליט כשהיא יודעת שהם יירדפו. זה לא נכון לעשות זאת מבחינה הומניטארית. אפילו תחת לחץ לממשלה הקוריאנית אסור לגרש מתרגלי פאלון גונג מסיבות הומניטאריות. על אף שלסין וקוריאה יש קשרים כלכליים זוהי טעות מוחלטת לגרש בכוח אנשים אלה תחת לחץ. זה לא נכון מצד המפלגה הקומוניסטית הסינית לרדוף את הפאלון גונג מתוך הצרכים הפוליטיים שלה עצמה".

ראיות מראות שהמפלגה הקומוניסטית הסינית התערבה בתהליך בקשותיהם של 32 מתרגלי פאלון גונג למקלט מדיני. במשך ביקורו של לי צ'אנג-צ'ון, חבר הועדה המתמדת של הפוליטביורו של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא אותת בבירור לממשלה הקוריאנית לגרש את מתרגלי הפאלון גונג מקוריאה. זמן קצר לאחר ביקורו, המחלקה המשפטית החלה לדחות את בקשותיהם של מתרגלי הפאלון גונג למקלט מדיני.