(Minghui.org)

ב-30 ביולי 2009 כתב רוברט מננדז חבר הסנאט של ארה"ב מניו-ג'רסי, את המכתב הבא לשגריר סין וון-ג'ונג ג'וֹאוּ, בגנות רדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר הסיני במשך 10 השנים האחרונות ובקריאה לשחרור מתרגלי הפאלון גונג העצורים.

רוברט מננדז, ניו-ג'רסי בית המחוקקים ארה"ב 30 ביולי 2009

כב' השגריר ג'וֹאוּ

חודש יולי זה מציין עשור לרדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר בסין. נקיטת האמצעים נגד הפאלון גונג חשפה את המתרגלים להתעללות נפשית ופיזית אכזרית וגרמה למשפחותיהם שעות אין ספור של ייסורים. הפרת זכויות אדם חמורה זו ברפובליקה העממית של סין מדגישה את הצורך בלחץ בינלאומי רציני יותר על ממשלת סין כדי לאפשר, לפי ההכרזה האוניברסאלית לזכויות האדם חופש אמונה לכל אזרחיה לפי בחירתם.

ברחבי העולם, סין רשמה לעצמה הישגים עלובים ביותר בנושא זכויות האדם. בין אם זה בסודן, טיבט או בתוך גבולותיה של סין, על מנת לזכות לכבוד בעולם, המשטר הסיני צריך להראות יותר כבוד לזכויות אדם של הפרט. שמעתי ממספר בוחרים שלי בניו ג'רסי על התעללות מתמשכת במתרגלי הפאלון גונג. המספר המדויק של חברי הפאלון גונג שמתו בתקופת מעצרם על ידי המשטר בסין, בין אם מעינויים, התעללות או הזנחה, אינו ברור אבל לא משנה מהו המספר, זה לא מתקבל על הדעת.

רדיפה זו של פאלון גונג הנו עלבון לאנושות ואני מאמין באמונה שלמה שעל ממשלת ארה"ב להתבטא ביותר שאת, נגד מניעת חופש האמונה מאזרחי סין. אני מבקש את עזרתכם לשחרור בני משפחותיהם וחבריהם של הבוחרים שלי, המוחזקים במעצר בסין בשל אמונתם ומבקש להפעיל לחץ יותר חזק על המשטר בסין כדי שתשנה את המדיניות הבין לאומית והפנימית שלה בכל הנוגע להגנה על זכויות האדם.

שלך בנאמנות רוברט מננדז חבר הסנאט של ארה"ב