(Minghui.org)

Corren.se אתר האינטרנט הגדול ביותר של סטרגטלנד (בשבדיה) פרסם לאחרונה מכתב פתוח שנכתב על ידי פטרה לינגברג, נשיאת SHRIC (תמיכה בזכויות האדם בסין) שכותרתו: "גינוי רדיפת הפאלון גונג", להלן מכתבה המלא:

גינוי רדיפת הפאלון גונג

כבר עברו עשר שנים להמשך רדיפת הפאלון גונג. עשר שנים של מעצרים בלתי חוקיים, עינויים אכזריים, ועבודות כפייה. חלפו עשר שנים של תעמולה ושקרים. במשך עשר שנים אלו מתרגלי הפאלון גונג לא אימצו אף פעם את דרך האלימות, הם רק ביקשו בפשטות ובדרך שקטה שיאפשרו להם את חופש האמונה. ובכל זאת, רק על כך מתרגלי פאלון נשלחו למחנות עבודה בכפייה ולמרכזי שטיפת מוח. ולא רק זאת, בשנים האחרונות רבים ממתרגלי הפאלון גונג הפכו לקרבנות קצירת איברים בלתי חוקית.

ראיתי בעצמי את מתרגלי פאלון גונג ששרדו את הרדיפה. בעזרתן של ממשלות מערביות ושל האו"ם, הם מוגנים ובטוחים עכשיו. הרדיפה ממנה סבלו עולה על כל מה שמישהו יכול לדמיין לעצמו. בכל אופן, מה שבאמת עלוב ומעורר חמלה, הוא שהחברה האנושית בקנה מידה גדול, לא עשתה דבר, על מנת להפסיק את הרדיפה הזאת שמתקיימת בסין כיום., הקרן לאו-גאי למחקר אימתה את העובדה שקיימים כיום כ-1400 מחנות עבודה בסין, המכילים שלושה עד שישה מיליון אסירים. זה מצביע על זאת שהמשטר במדינה זו דומה למשטר הגרמני הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה.

במציאות, קשה לאנשים לקבל, שסין, היכן שהמשחקים האולימפיים התקיימו, נהפכה לאסון בקשר לזכויות אדם. למשל, קרוב לעשרת אלפים מתרגלי פאלון גונג נעצרו ונכלאו בקשר למשחקים האולימפיים. הם נלקחו מבתיהם או ממקומות עבודתם – סטודנטים אחדים אף נעצרו כשהיו בכיתותיהם – ולאחר כמה שעות בהן היו כלואים, אחדים מהם מתו כתוצאה מעינויים אכזריים. במערב, קשה לנו להבין כיצד זה קרה, אך עוד יותר קשה להבין כיצד הקהילייה הבין לאומית והאיחוד האירופי אינם מפעילים יותר לחץ על המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית).

בעשר השנים האחרונות ארגוני זכויות אדם, כולל ארגון אמנסטי הבין לאומי והאו"ם, הדגישו הדגשה מיוחדת בדוחות שלהם את הרדיפה בסין ואת העינויים האכזריים המבוצעים על אסירי המצפון. האו"ם גם ביקר את המק"ס על קצירה וגניבה בלתי חוקית של איברי מתרגלי פאלון גונג. זה מצביע שאפילו לאחר עשר שנים רדיפת הפאלון גונג לא פסקה, אלא החמירה. למתרגלי פאלון גונג לא הוענקה הזכות למשפטים חוקיים, והם הוכנסו לבתי כלא ולמחנות עבודה, שם היו קרבנות לעינויים אכזריים, התעללות מינית ועבודות כפייה.

עשר שנים! עשר שנים הם יותר מדי! הממשלה השבדית, כיו"ר האיחוד האירופי, צריכה לקחת אחריות ולגנות בפומבי את רדיפת הפאלון גונג ולדרוש מהמק"ס לכבד את אמנת האו"ם לזכויות האדם.

על החתום פטרה לינדברג