(Minghui.org)

בוועידה שהתקיימה ב-27 באוגוסט 2009, סניף פילדלפיה של ארגון אמנסטי הבין לאומי גינה את רדיפת הפאלון גונג על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). הועברה החלטה לשלוח מכתב למזכיר המק"ס של פרובינציית אן-הווי, הקורא למק"ס לשחרר מיידית את המתרגלת גב' טיאן ג'ונג-שיאה ממחנה עבודה, להפסיק את רדיפת הפאלון גונג ולבטל את שיטת "חינוך מחדש דרך עבודה" בסין.

גב' טיאן בת ה-53 היא מהֵה-פיי בפרובינציית אן-הווי. היא החלה לתרגל פאלון גונג בשנת 1995 והתנדבה להיות איש קשר באתר התרגול שואנג-גאנג בהֵה-פיי, לפני שהחלה הרדיפה בחודש יולי 1999.

לאחר שהחלה לתרגל, גב' טיאן התנסתה בשיפור משמעותי בבריאותה. המחלות שלה שכללו כשל כלייתי כרוני, אנמיה חמורה, לחץ דם נמוך ומחלות כרוניות נוספות, נעלמו אחרי חודשים אחדים של תרגול פאלון גונג. כמו כן היא הפכה מתחשבת יותר באחרים ובעלת "ראש פתוח". האנשים סביבה נדהמו מהשינויים שחלו בה. תחת ההיכרות שערכה להם עם השיטה, רבים מחבריה וקרובי משפחתה החלו לתרגל פאלון גונג.

בשנת 1999 המק"ס פתחה במערכת רדיפה של הפאלון גונג וגב' טיאן נסעה לבייג'ינג לעתור לצדק עבור הפאלון גונג. כמו  מתרגלי פאלון גונג רבים, נעצרה והוכתה באכזריות. ב-19 בנובמבר 2008, טיאן ג'ונג-שיאה נעצרה שוב.

בסוף חודש דצמבר 2008, הוועדה בהֵה-פיי העוסקת בחינוך מחדש דרך עבודה, שלחה את גב' טיאן למחנה העבודה בכפייה לנשים באן-הווי לתקופה של שנה וחצי. במחנה העבודה, עונתה פיזית ונפשית כאחד בעינויים הכוללים גם מניעת שינה לתקופות זמן ארוכות. תוך חודשים ספורים גב' טיאן רזתה מאד מתת תזונה. היא אולצה לעבוד בעבודה קשה במשך יותר מ-10 שעות ביום.

מחנה העבודה בכפייה אן-הווי ממוקם בהֵה-פיי. מאז חודש יולי 1999, סוהרי המחנה, תחת הנהלתו של ג'ואו מינג-פנג מענים באכזריות מתרגלי פאלון גונג הכלואים שם. מספר מתרגלים עונו למוות, חלקם סבלו מהתמוטטות נפשית ורבים אחרים הפכו נכים כתוצאה מהעינויים.

סניף פילדלפיה של ארגון אמנסטי הבין לאומי כתבו גם ללי וון-שי מנהל משרד הביטחון הציבורי של פרובינציית ליאו-נינג בדרישה לשחרר מיידית את עורך הדין לזכויות אדם ואנג יונג-הנג. מר וואנג סיפק יעוץ משפטי למתרגלי פאלון גונג, ייצג אותם בבית המשפט וכותב מאמרים כדי למחות על רדיפת מתרגלי הפאלון גונג.  ב-4 ביולי השנה נעצר מר וואנג ונכלא במרכז המעצרים דא-ליאן.