(Minghui.org)

אחר צהריים אחד בעבודה נתקלתי במנהל המחלקה שלי לשעבר. ברכנו זה את זה לשלום והמשכנו ללכת לאורך המסדרון. כשהוא הגיע לפינה שמעתי אותו קורא לי.

הוא אמר "היום אתה במשמרת ואין אף אחד בסביבה, אז אני רוצה להתנצל בפניך". לא הבנתי למה הוא מתכוון ושאלתי אותו על מה הוא מדבר. "בעבר, בגלל כמה עניינים שהיו קשורים לפאלון גונג, עשיתי לך עוול, התאכזרתי אלייך. עשיתי את זה רק כדי שהמפקח שלנו יראה את זה. בבקשה אל תשנא אותי. רציתי לדבר אתך כבר מזה זמן מה" הוא אמר. "בכלל לא" עניתי "אני לא שונא אותך". "אם הם היו מבקשים ממני לעשות את זה כיום (לשתף פעולה עם הרדיפה), לא הייתי עושה את זה" הוא המשיך.

סיפרתי לו מיד כמה חשוב לפרוש מ"החלוצים הצעירים", "ליגת הנוער הקומוניסטי" ו"המפלגה הקומוניסטית" והצעתי לו לפרוש משורות המפלגה. בו במקום הוא כתב את שמו על מעקה המדרגות במסדרון, ואמר כי הוא פרש מהמפלגה הקומוניסטית.

אמרתי לו "בבקשה זכור שפאלון דאפא הוא טוב. אמת-חמלה-סובלנות זה טוב". "בוודאי!" אמר והמשיך לצעוד שמח במסדרון.