(Minghui.org)

נשיא עמותת פאלון דאפא בטייוואן, צ'אנג צ'ינג-הסי, ארבעת התובעים* ועורכי הדין לין פנג-צ'נג וצ'ואנג שנג-רונג, קיימו מסיבת עיתונאים בעקבות פסיקת בית המשפט לערעורים בהונג קונג לבטל תביעה העוסקת במניעת כניסתם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג להונג קונג ב-20033 וגירושם חזרה. הם העבירו ביקורת על כך שבית המשפט לערעורים נכנע ללחץ מצד הרשויות הסיניות ופסק פסיקה שלא על פי הצדק.

בית המשפט לערעורים בהונג קונג הורה ב-4 בספטמבר 2009 לבטל את תביעתם של ארבעה מתרגלי פאלון גונג כנגד מחלקת ההגירה בהונג קונג בנושא גירושם מהונג קונג בשנת 2003. אולם בניגוד לפסק הדין, בתוך הפסיקה שופטי בית המשפט לערעורים דווקא העבירו בקורת על ממשלת הונג קונג בשל חוסר "הגינות וכנות" בזמן השימועים בנושא מניעת הכניסה והגירוש מהונג קונג.

כלי תקשורת רבים סיקרו את אירוע מניעת כניסתם של מאות מתרגלי פאלון גונג להונג קונג הנמצאת היום תחת מנדט של המשטר בסין. בין המגורשים היו יותר משמונים מתרגלים מטייוואן. המתרגלים גורשו חזרה לארצם מיד עם רדתם מהמטוס ללא שום סיבה מוצדקת. בנוסף הם שילמו דמי טיסה מלאים שלא הוחזרו להם.

מסיבת העיתונאים

ממשלת הונג קונג נוהגת לעתים קרובות לגרש מתרגלי פאלון גונג. בתמונה נראים פקידי ממשל בכירים קושרים מתרגל פאלון גונג ונושאים אותו לאחר מכן למטוס

צ'ו וואן-צ'י, אחת מבין ארבעת המערערים שהיא גם עורכת דין המייצגת את הקבוצה בבית המשפט, קראה אתמול לפסיקת בית המשפט לערעורים: "מוזרה" ו-"בלתי צודקת".

במסיבת העיתונאים בטאי-פיי, אמרה צ'ו שבפסיקה על פני 90 עמודים ויותר, השופטים הקדישו 60 עמודים לבקר את מחלקת ההגירה ובנוסף לכך גם את ממשלת הונג קונג על הפרת עקרון "ההגינות", חובה משפטית שבאמצעותה אסור לממשלה לרמות בכוונה את בית המשפט או לחבל בתהליכים תוך העלמת מידע חשוב. היא הצביעה גם על כך שהמערערים מבקשים ממחלקת ההגירה להראות מסמכים רלוונטיים מסוימים אבל מחלקת ההגירה טוענת שכל המסמכים הושמדו שלושה שבועות לאחר שהתרחשו גירושים. היא ציינה שהמחלקה לא נימקה מעולם את הגירוש.

עורך הדין לזכויות אדם לין פנג-צ'נג

לין פנג-צ'נג, עורך הדין לזכויות אדם הצביע על כך שהפסיקה הייתה בלתי צודקת וביקר את בית המשפט שנכנע ללחץ. הוא עודד את המתרגלים להגיש שוב תביעה ולחשוף לציבור את המערכת המשפטית הבלתי צודקת בהונג קונג.

מר צ'ואנג שנג-רונג

עורך הדין לזכויות אדם צ'ואנג שנג-רונג ציין גם שרדיפת הפאלון גונג על-ידי הממשל הסיני מתרחבת מחוץ לסין.

רקע: על 80 מתרגלי פאלון גונג מטיוואן נאסרה הכניסה להונג קונג

על יותר מ-80 מתרגלי פאלון גונג מטייוואן נאסרה הכניסה להונג קונג ובתוכם ארבעת המערערים. הם תכננו לבקר בועידת הפאלון דאפא לשיתוף התנסויות שנערכה ב-22 בפברואר 2003. כשהגיעו לנמל התעופה הונג קונג ב-21 בפברואר, משרד ההגירה דחה את אישור הכניסה שלהם ללא הסבר הגיוני וגירש אותם על אותה טיסה בחזרה.

המערערים טענו שמשרד ההגירה דחה את אישור הכניסה שלהם בגלל היותם מתרגלי פאלון גונג, כך שזהו מקרה ברור של אפליה דתית המפר את "החוק הבסיסי" מתוך חוקי הונג קונג וזכויות אדם בהונג קונג, כמו גם אמנות בין-לאומיות לזכויות אדם. הם דרשו שבית המשפט יבטל את החלטת משרד ההגירה.

שנים מבין המערערים גורשו בצורה אלימה על-אף שלא גילו כל התנגדות. האלימות כלפיהם הותירה אותם חבולים ועל-כך הם דורשים פיצוי.

מאז שנת 2002, תחת לחצו של הממשל הסיני, ממשלת הונג קונג מסרבת יותר מ-1200 פעמים להכניס מתרגלי פאלון גונג להונג קונג ומספר מתרגלים אף גורשו בצורה אלימה.