ב-14 באוגוסט 2009 מכתב פנייה "קולגה יקר", שיזם חבר הקונגרס כריס סמית מניו ג'רזי ונחתם במשותף על-ידי 22 חברי קונגרס, נשלח לנשיא הקוריאני לי מיונג-באק. במכתב נאמר: "לדברי דיווחים בחדשות, הממשל הסיני נוקט לחץ על ממשלת דרום קוריאה לגרש מתרגלי פאלון גונג אלה לסין ונודע לנו שאחדים מהם כבר גורשו...אנחנו דוחקים בממשלה שלך לא לגרש מתרגלי פאלון גונג לסין, אלא למצוא דרך הולמת בתוך המערכת המשפטית של דרום קוריאה והאמנות הבין  לאומיות שאושררו על-ידי דרום קוריאה בנושא עינויים ופליטים, להרשות למתרגלי פאלון גונג סיניים להישאר בדרום קוריאה".

לפניכם המכתב לנשיא במלואו:

14 באוגוסט 2009

הוד מעלתו הנשיא לי מיונג-באק

משרד הנשיא

סיאול, הרפובליקה של קוריאה

נשיא יקר,

אנחנו רוצים להביא לידיעתך את התסבוכת של 33 מתרגלי פאלון גונג שפנו בבקשה למעמד פליט בדרום קוריאה. לדברי דיווחים בחדשות, הממשל הסיני נוקט לחץ על ממשלת דרום קוריאה לגרש מתרגלי פאלון גונג אלה לסין ונודע לנו שאחדים מהם כבר גורשו.

מאחר וחברי בית הנבחרים האמריקני מודאגים לגבי זכויות אדם, אנחנו מודעים היטב לרדיפה האכזרית של מתרגלי פאלון גונג על-ידי הממשל הסיני. הממשל הסיני מחרים את הפאלון גונג ומיישם את החרם דרך "משרד 610" - כוח ביטחון הפועל מחוץ לחוק והוקם על-ידי המפלגה הקומוניסטית ולא על-ידי הממשל עצמו. משרד 610 וכוחות הממשל מיישמים את החרם באמצעות מעצר שרירותי, מכות, עינויים ו-"שינוי דרך חינוך מחדש" של מתרגלי פאלון גונג, שרק מחפשים להפעיל זכויות אדם בסיסיות בעלות הכרה בין-לאומית, הכוללות את חופש המחשבה, המצפון והדת.

מתרגלי פאלון גונג נמצאים בין הקבוצות הנרדפות בצורה האכזרית ביותר בעולם כיום. סך מספר המתרגלים שמתו או נרצחו בהיותם במעצר הממשל הסיני עולה כנראה על 3,000 מקרים שלהבנתנו תועדו כהלכה. מקרי עינויים בסין בהם מעורבים מתרגלי פאלון גונג מסתכמים ב-66 אחוזים מכלל מקרי העינויים בסין, לדברי הממונה המיוחד של האו"ם להגשת הדוחות בנושא עינויים. כפי שנמסר ישנם יותר מ-100,000 מתרגלי פאלון גונג גברים ונשים כאחד, בקרב כל אוכלוסיית מחנות העבודה בסין.

במשך 50 השנים שעברו, מספר מדינות הגיעו להתקדמות מהירה ביחס לזכויות אדם כפי שעושה דרום קוריאה גם כממשלה וגם כחברה. עם העובדה הזאת במחשבתנו אנחנו דוחקים בממשלה שלך לא לגרש מתרגלי פאלון גונג לסין, אלא למצוא דרך הולמת בתוך המערכת המשפטית של דרום קוריאה והאמנות הבין-לאומיות בנושא עינויים ופליטים שאושררו על-ידי דרום קוריאה, להרשות למתרגלי פאלון גונג להישאר בדרום קוריאה.

לנוחיותך אנחנו כוללים רשימת מתרגלי פאלון גונג הנמצאים כעת בסכנת גירוש לסין. תודה לך על תשומת לבך בעניין זה.