(Minghui.org)

באמצע חודש אוגוסט 2009, שמונה מתרגלים בילו שבוע בנסיעה במכונית לשבעה מחוזות באירלנד, כדי לעורר מודעות לגבי הפאלון גונג. בכל מחוז המתרגלים פגשו באנשים חמי לב. כלי תקשורת מקומיים רבים כיסו את האירוע.

אנשים חותמים לתמוך בפאלון גונג בקרלו

אנשים בטולמור חותמים כדי לתמוך בפאלון גונג

    אנשים חותמים בקילקני כדי לתמוך בפאלון גונג

   אנשים חותמים בוויקלואו

גברת אחת בוויקלאו מצטלמת תמונה קבוצתית עם מתרגלת צעירה

   אנשים חותמים בפורטלאוז

  אנשים חותמים במולינגר

 אנשים חותמים בנאואן

 

מתרגלים באירלנד כבר הוציאו לפועל סבבים אחדים של מסעות על-פני אירלנד כדי לעורר מודעות.

בשנת 2001 מתרגלים באירלנד לקחו חלק "בצעדת SOS להצלה עולמית דחופה של מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין". מאז חודש אוגוסט 2001 הם הוציאו לפועל שלושה סבבים של "צעדות SOS" ומסע אופניים אחד וכיסו את רוב המחוזות העיקריים והעיירות באירלנד.

בחודש מרס 2006 כשנחשפו פשעי המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) לגבי קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג, המתרגלים באירלנד השיקו שוב פעילות בקנה מידה לאומי רחב, כדי לעורר מודעות לרדיפה. בחודש יוני 2006 הם יזמו מסע במכונית לעורר עוד מודעות.

בחודש אוגוסט שעבר, הם קיימו את המסע הרביעי במכונית. הם ביקרו את שבע המחוזות האחרונים באירלנד ומכאן שהם ביקרו בכל 29 המחוזות באירלנד ובשש מחוזות בצפונה של אירלנד. אנשים רבים חתמו על העצומה לאחר שנודע להם על הרדיפה האכזרית של מתרגלי פאלון גונג בסין.