(Minghui.org)

הסיפור של אמה של המתרגלת גאו רונג-רונג שעונתה למוות בידי הרשויות

בשנה שעברה חמש שנים אחרי מותה של בתה האהובה גאו רונג-רונג עקב עינויים, גב' ג'אנג סו-קון הלכה לעולמה. אני מתרגלת פאלון גונג בעיר שן-יאנג ותרגלתי ביחד עם גב' ג'אנג סו-קון באתר תרגול במקום ששמו "גן עדן לילדים" בנאן-הו.

כדי להמשיך ולהרעיל את העם הסיני, בתחילת השנה העלתה שוב המפלגה הקומוניסטית בסין את המקרה המפוברק בן עשר השנים של "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן. זה הזכיר לי את הסיפור שסיפרה לי  ג'אנג סו-קון בעודה בחיים. היא סיפרה שבערב ראש השנה הסינית של שנת 2001 היא ובעלה ביחד עם בתם גאו רונג-רונג ששוחררה זה לא כבר ממחנה העבודה בכפיה מא-סאן-ג'יה, נסעו לבקר את בנם בבייג'ינג, כדי לחגוג את ראש השנה. באותו הזמן רונג-רונג הייתה תחת מעקב של הרשויות.

כשהגיעו לבית בנם בבוקר של ערב ראש השנה הם היו מאושרים שהמשפחה שוב מאוחדת. אולם למחרת בבוקר מישהו בעט בדלת החזית. כשאחד מבני המשפחה פתח את הדלת, פרץ פנימה שוטר בשם ג'ין דא-יונג שהיה אחראי על רדיפת הפאלון גונג במחוז הה-פינג ביחד עם שתי נשים. השוטר שאל בגסות: "מי עוד נמצא כאן?" לאחר מכן ערך חיפוש בכל חדר בבית. הוריה של רונג-רונג נזפו בו בחומרה ואמרו: "זהו חג ראש השנה. אנחנו חוגגים את האיחוד מחדש של המשפחה. מדוע אתה עוקב אחרינו? מה אתה עושה כאן בבייג'ינג?"

השוטר חש מעט מבוכה והתיישב כדי להירגע. כששאלו אותו מדוע בעט בדלת השיב: "מתרגלת פאלון גונג הציתה את עצמה. עוזר ראש העיר שלנו ועוזרים של ראשי ערים נוספות נמצאים כאן במשך ארבעה או חמישה ימים. התבקשנו לעקוב מקרוב אחר מתרגלי פאלון גונג. עלינו לעצור אותם בתחנת הרכבת ולהחזיר אותם בחזרה". ג'אנג סו-קון אמרה: "מתרגלי פאלון גונג מטפחים אמת-חמלה-סובלנות. כיצד הם יכולים להצית את עצמם?"

כמה ימים לאחר מכן שידרה הטלוויזיה המרכזית בסין את אחד השקרים הגדולים ביותר. הם הראו לכל העולם את מה שנקרא "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן". משפחתה של גאו רונג-רונג היתה המומה. דיווחו בחדשות שזה קרה פתאום, אבל השוטר ג'ין דא-יונג סיפר שראשי העיר ידעו על הקנוניה כמה ימים מוקדם קודם לכן וזוהי הסיבה מדוע הם היו בבייג'ינג. עלינו לשאול האם זו הייתה באמת הצתה עצמית או שזה היה מחזה שהתאמנו לקראתו?

ג'אנג סו-קון הזכירה גם שעורך עיתון ה- Guanming Dailyסיפר לה שההצתה העצמית היא פברוק, ושבדרך כלל לוקח שלושה ימים לכתב לקבל רשות לצלם בוידיאו בכיכר טיאננמן, אבל הסיקור של "התקרית" במדיה היה מיידי ומקיף. מה שאמר העורך הוא די והותר כדי להוכיח שההצתה העצמית הייתה מפוברקת, ושההצגה הוכנה מראש.

לסרטון וידיאו עם עדותה של גאו רונג רונג טרם מותה, ולקריאה על העינויים הממושכים שגרמו למותה: