ב-13 במאי השנה מלאו למורה הנכבד של שיטת הפאלון דאפא, מר לי הונג-ג'י 60 שנה. מטפחים-מתרגלים בשיטה שלחו מכל העולם ברכות לאתרי מינג-הווי (אתרי2011-5-13-Israelgreeting_small אינטרנט בסינית uבאנגלית). להלן הברכה שנשלחה בשם המתרגלים מישראל.