(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג וואנג יונג נעצר באוקטובר השנה ללא עילה חוקית בשעה שמכר טורטילות ופסטה בדוכן שלו. אשתו הלכה למשטרה וביקשה את שחרורו. היא אמרה שהוא רוצה לנהל את חייו על פי "אמת, חמלה וסובלנות ואינו עבריין, ולכן אין סיבה לנהוג בו באופן זה.

היא הגיעה גם למחרת למשטרה עם תינוקה, כדי לבקש שיתנהגו לבעלה ולשאר מתרגלי הפאלון גונג בכבוד ובעדינות, אחר כך חזרה הבייתה לטפל בחמיה וחמותה בני השמונים, ובערב הלכה למשטרה שוב עם אוכל עבור בעלה. אך השוטר אמר לה ששלחו את בעלה למרכז מעצרים בפו-דונג, השייך לתחום העיר צ'ינג-דאו.

ב-17 באוקטובר היא הלכה עם חמותה ל"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") לבקש את שחרורו. למחרת היום הודיעו לה מ"משרד 610" שהוא יעמוד למשפט על כך שהיו בידיו שטרות כסף שעליהם רשומים דברים בקשר לפאלון דאפא (פאלון גונג), ושזו עבירה חמורה.

האם הטרייה מודאגת מאוד וזה משפיע על התינוק – הוא בוכה לעתים קרובות. היא מודאגת כיוון שמתרגלי פאלון גונג נשפטים לעתים קרובות ללא שום עילה חוקית לתקופות מאסר ארוכות במחנות עבודה בכפייה ומפעילים עליהם עינויים קשים. כל יום מגיעות עדויות על מתרגלים שמחזירים אותם לבתיהם במצב קריטי כדי שימותו בבית ולא ייספרו כ"מוות במעצר". הקהילה הבין-לאומית צריכה להרים את קולה ולגרום להפסקת הרדיפה האכזרית.