(Minghui.org)

ב-13 באוגוסט 2012 נערך שימוע בבית משפט בצ'יינה-טאון בסן פרנציסקו בעניין תקיפתם של מתרגלות פאלון גונג בידי תומכים של המפלגה הסינית הקומוניסטית (המק"ס). מדובר בשני אירועי תקיפה (ראה כתבה) שאירעו במהלך חודש יוני השנה. בית המשפט גזר על התוקפים להתרחק מהמתרגלות וכן לכתוב להן מכתבי התנצלות. כמו כן, מחייב גזר הדין את אחד משני התוקפים, יונג-יאו, לעבור סדנת ניהול ותיעול כעסים בת ארבע שעות.

ד"ר טרי אי. מארץ' פרקליטתן של המתרגלות כתבה: " אלה הם גזרי-דין שגרתיים שניתנים במקרה ראשון של תקיפה. אם התוקפים ילמדו לקח, הרי שבית-המשפט מילא את תפקידו. אם לעומת זאת, התוקפים ימשיכו להתנכל פיסית למתרגלי הפאלון גונג בצ'יינה-טאון (או בכל מקום אחר), יוטלו עליהם עונשים כבדים יותר."

התובעת: אמריקה לא תסבול פשעי שנאה המכוונים נגד הפאלון גונג

בהצהרה שנתנה התובעת, ד"ר מארץ', לאחר מתן גזר הדין, היא אמרה שהמשפט היה על חופש המצפון בפוליס. היא הזכירה את סוקרטס שאמר שעיר או מדינה שאינן מגינות על חופש המצפון או על חופש הדת נמצאות בסכנה, וזאת, משום שחירויות אלה מהותיות לשלמותה ולחיוניותה של עיר, מדינה או אומה. עוד היא אמרה שהתוקפים רמסו את החירויות הבסיסיות שעליהן מבוססת ארצות-הברית וכן שהם נהגו כאילו הם חיים בסין שם מעשי בריונות זוכים לעידוד מצד המשטר.

 

暴徒攻击、殴打法轮功学员的罪证
התוקפים מכים את מתרגלות הפאלון גונג
בשמונת החודשים האחרונים השנה אירעו כעשרה מקרי תקיפה של מתרגלי פאלון גונג בידי בריונים של המפלגה הקומוניסטית הסינית בסן פרנציסקו. שמונה מהמקרים אירעו בצ'יינה טאון.