(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' הואנג ג'יאן-פן בת 39 מלונג-פנג שבסיצ'ואן נעצרה באופן בלתי חוקי ב-9 במאי 2012 על ידי המשטרה ונשלחה למרכז לשטיפת מוח למשך 60 יום.

במהלך מעצרה נלקחה לבית החולים גאו-צ'יאו בשין-ג'ון לבדיקה פיזית שכללה בדיקות דם ובדיקות אק"ג. הרופאה שבדקה אותה אמרה לה בגלוי: "זהו כבוד רב שאיברייך מתאימים לצורך שלנו". הודאת הרופאה מאמתת בגלוי את הנוהג של המשטר בסין לקצור איברים ממתרגלי פאלון גונג העצורים באופן בלתי חוקי. להלן סיפורה של גב' הואנג ג'יאן-פן:

מעצר במקום העבודה

ב-9 במאי 2012 הגיעו שוטרים וסוכני "משרד 610" לחנות בה עבדתי, הפריעו לפגישתי עם לקוחות ותוך דקה דחפו אותי לתוך מכונית שהמתינה בחוץ. נלקחתי למרכז לשטיפת מוח בשין-ג'ין.

זמן קצר לאחר הגיעי למרכז, לקחו אותי בכוח לבית החולים גאו-צ'יאו לבדיקה פיזית. סירבתי לשתף פעולה. אמרתי להם שמתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים ובמצב בריאות מצוין ואין להם צורך בבדיקות האלה. "לשם מה אתם מכריחים אותי להיבדק? האם אתם רוצים את איבריי? כל העולם יודע שהמפלגה רודפת את הפאלון גונג וקוצרת איברים ממתרגלים חיים בעבור רווח".

אחת הרופאות אמרה לי שלוש פעמים שזהו כבוד רב שאיבריי תואמים לנדרש. הבנתי מהדרך בה דיברה על התאמת איברים שהיא הייתה כנראה מעורבת כבר קודם לכן בקצירת איברים. מדדו לי לחץ דם עשו לי בדיקת אק"ג ולקחו דגימות דם.

עינויים במרכז לשטיפת מוח

לאחר הבדיקות נשלחתי חזרה למרכז לשטיפת מוח שהיא אחת השיטות לרדיפת מתרגלים. שני אסירים מונו לשמור עלי סביב השעון. אחד מהם עסק בכך כבר 4 שנים. על אף שמתרגלי פאלון גונג סיפרו לו את העובדות האמיתיות פעם אחר פעם הוא סירב להקשיב.

כל בוקר בשעה 7:00 המתרגלים היו צריכים לצפות בתכניות משודרות המשמיצות את הפאלון גונג. ישבנו שם במשך יום שלם והתאמצנו לפקוח עיניים ולצפות במסך עד השעה 22:00. אסור היה לנו לתרגל את תרגילי הפאלון גונג והיה עלינו למלא כל הזמן הוראות. גב' צ'י שרדפה מתרגלים במשך 10 שנים צעקה עלי כל הזמן בין אם ישבתי, עמדתי, הלכתי או אפילו ישנתי.

בריאותי החלה להתדרדר, הרגשתי עייפה והתפתחו אצלי כאבים בחזה, בחילות ושיעול מתמיד. הישיבה הממושכת גרמה לנפיחות בפי הטבעת. העינויים היו פיזיים ונפשיים.

למרות הרדיפה נותרתי איתנה באמונתי. אחרי 60 יום הם ויתרו על המשימה לשנות אותי ושלחו אותי הביתה.