(Minghui.org)

רדיו קול אמריקה דיווח על השימוע שנערך ב-12 בספטמבר 2012 בקונגרס האמריקני במטרה לחקור קצירת איברים של דיסידנטים ואנשים בעלי אמונה דתית או פוליטית על ידי המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). רדיו קול אמריקה דיווח כי השימוע אורגן ונוהל במשותף על ידי שני חברי וועדת החוץ של הקונגרס: חבר קונגרס רפובליקני, דאנה רוהרבאכר יושב ראש תת הוועדה לפיקוח וחקירות, וחבר קונגרס רפובליקני, כריס סמית' יושב ראש תת הוועדה לענייני אפריקה, הבריאות העולמית וזכויות אדם. ארבעה עדים ובכללם ד"ר דיימון נוטו, דובר "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH) וד"ר גבריאל דנוביץ', פרופסור לרפואה ב-UCLA, העידו בשימוע.

המנגנון הצבאי של המק"ס החל את קצירת האיברים מאסירים הנידונים למוות בשנות התשעים. לאחר 1999 הוא עבר לקצור איברים מאוכלוסיית הפאלון גונג שלא מכבר החל המשטר לרדוף אותה. משנת 2000 והלאה נמצא "גידול משמעותי במספר ההשתלות", אמר ד"ר נוטו. הוא ציין שפשוט אין מספיק נידונים למוות כל שנה כדי לספק כמות גדולה כזאת של איברים. למערכת ההשתלות של סין הייתה וודאי הייתה גישה לאספקה של איברים חיים – מקור שהוא מחוץ למערכת המשפטית הרגילה. "חוקרים אחדים מצביעים על אסירי מצפון כמקור עיקרי של איברים כאשר מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג הם הנרדפים ביותר".

איתן גוטמן, נספח עמית ב"מכון להגנת דמוקרטיות" (FDD) אמר : "איני יכול לספק את מספר מקרי המוות של נוצרים, אויגורים וטיבטים. אבל אני מעריך שכ-65,000 מתרגלי פאלון גונג נרצחו בעבור איבריהם בין שנת 2000 לשנת 2008".

מתרגל הפאלון גונג צ'ארלס לי נדון ל-3 שנות מאסר בכלא כשביקר בסין ב-2003. הוא נאלץ לעבור בדיקות דם במהלך מאסרו. הוא העיד בשימוע ואמר שהיה הופך לקורבן לקצירת איברים לולא תשומת הלב של ממשלת ארה"ב והקהילה הבין-לאומית למאסרו.

ד"ר גבריאל דנוביץ, פרופסור לרפואה בבית הספר לרפואה ב-UCLA המליץ לממשלת ארה"ב להגביל בחוק את תיירות האיברים לסין והאיץ בקהילה הרפואית לעצור מחקר ושיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בתחום ההשתלות בסין, אלא אחרי שניתן יהיה לזהות בבירור את מקור האיברים.

הדיווח הצביע על כך שלסין אין תכנית רשמית כלשהי של תרומת איברים, או מערכת לאומית כלשהי להפצה וניהול של איברים להשתלה.