(Minghui.org)

חרף הסכנה להירדף בעצמם בידי רשויות המשטר הקומוניסטי בסין, אזרחים חותמים על עצומות להפסקת רדיפת הפאלון גונג בסין ולשחרור מתרגלים שנעצרו ונכלאו שלא לפי החוקה הסינית. בכך האזרחים האלו מביעים אומץ לב רב. עצומה שנחתמה ביוני 2012 ב-700 טביעות אצבע לשחרור מתרגל הפאלון גונג לי לאן-קווי עוררה הדים גם בסין וגם מחוצה לה, והרשויות, תחת הוראת רשויות ביטחון הפנים ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") הגיבו ברדיפה מוגברת, הפעם נגד החותמים עצמם, שרובם אינם מתרגלים של פאלון גונג. חרף זאת אלפי תושבים נוספים חתמו על העצומה לשחרור לי לאן-קווי, ועתה כאמור, נאספו 10,955 חתימות וטביעות אצבע נגד רדיפת הפאלון גונג על ידי רשויות המשטר בסין.

Petition
חרף הסכנה להירדף על ידי המשטר בסין נאספו עד עתה 10,955 חתימות וטביעות אצבע מאזרחים במחוז ג'נג-דינג

המקרה של לי לאן-קווי הפך מפורסם מחוץ לסין, משום שנודע כי לי לאן-קווי ומתרגלים אחרים נעצרו בידי "משרד 610" בעילה של "הכנות ביטחוניות" לפני ביקורו של מושל איווה, טרי בראנסטאד, במחוז ג'נג-דינג. 16 מתרגלים ובני משפחותיהם הובלו למעצר כשראשם מכוסה בברדס שחור, ועברו חקירה בעינויים להשגת "הודאות" כלשהן.

במאמר באנגלית מפורטת רשימת שמות של המעורבים בפשעים אלו נגד האנושות, עם מספרי הטלפון שלהם.