(Minghui.org)

גב' הואנג ג'ין-גרו היא מתרגלת פאלון גונג בת 61. בדצמבר 2012 היא נסעה לבייג'ינג כדי למסור לרשויות מכתבי עתירה להפסיק את רדיפתם נגד הפאלון גונג. זוהי זכות חוקית של כל אזרח על פי המסורת הסינית והחוקה הסינית. מאז נעלמו עקבותיה. רק בתחילת מארס 2013 קיבלה משפחתה הודעה שהגב' הואנג נעצרה, והוחזקה כל החודשים האלה במרכז מעצר בבייג'ינג. נודע למשפחה כי בחודש השלישי למעצרה הבלתי חוקי היא החלה בשביתת רעב, וכי היא נחלשה מאוד, ואושפזה בבית החולים של המשטרה.

כשגב' הואנג החלה לתרגל פאלון גונג ב-1997, כל מחלותיה החמורות שגרמו למצבה להיות חמור מאז גיל 40 – נרפאו. מצבה השתפר כל הזמן. אולם כשהמשטר החל לרדוף ולענות את מתרגלי הפאלון גונג ב-1999, המשטר דרש מהמתרגלים לוותר על השיטה ולא לתרגל אותה יותר. גב' הואנג החלה לשגר מכתבים למשרדי הממשלה השונים כדי שיפסיקו את הרדיפה האכזרית, וחתמה בשמה האמיתי. היא גם נסעה שלוש פעמים לבייג'ינג לעתור באופן אישי במשרדי הממשלה השונים. באחת הפעמים היא נעצרה ונידונה ללא עילה חוקית לשנה במחנה עבודה בכפייה היי-זווי-זי.

נעצרה שוב ושוב והייתה נתונה לעינויים שכמעט גמרו את חייה

במחנה העבודה בכפייה גב' הואנג עברה עינויים של חישמול והתעללויות נוספות, כולל "מיטת המוות" "עינוי מתיחה" מכות קשות ועבודת פרך.

משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, האריכו את מעצרה כל פעם מחדש. בגלל התנאים הירודים בכוונה שבהם מחזיקים מתרגלי פאלון גונג, היא פיתחה כינים בכל גופה. פעם היא התעלפה מעומס העבודה עד שהרופא לא מצא אצלה דופק או לחץ דם, ורשויות המחנה שחררו אותה מיד שלא תמות שם. ב-2001 שוב עצרו אותה לשנתיים, וב-2002 היא שוב עתרה על פי זכותה החוקית ושוב כלאו אותה במחנה העבודה בכפייה לשמונה חודשים. היא עברה שם עינויים שהחלישו אותה, ורגליה וכפות רגליה התנפחו מאוד. שוב שחררו אותה בגלל מצבה הגופני. – ב-2009 היא הגיעה לעיר הולדתה כדי לארגן את הלווית אביה, ובאותו זמן נערכו מעצרים של מתרגלי פאלון גונג באזור זה. היא פנתה אישית למנהל "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") לשכנעו שיפסיק לעצור אנשים טובים שלא עברו על החוק. עקב כך הוא עצר אותה ל-13 יום, וארגן במיוחד עבורה שטיפת מוח באמצעות סדרת "חינוך מחדש". ב-2010, בעת שחילקה חומר מידע על הפאלון גונג, מישהו הלשין ושוטרים באו לעצור אותה והיא נכלאה שוב ל-15 יום.

ב-2011 היא שוב נעצרה כשניסתה לתלות כרזה. כשחזרה לביתה גילתה שמתרגלת עמיתה שגרה עמה נעצרה, ופנתה מיד לרשויות לנסות לשחררה. אך הרשויות סירבו, והיא הלכה לרשויות של הפרובינציה לעתור. שוב עצרו אותה ושלחו אותה למחנה העבודה בכפייה. ראש המחלקה במחנה ליו ליאן-יינג, הכירה אותה, משום שגב' הואנג חשפה באינטרנט את העינויים שעברה ואת שמה של ליו. היא אמרה לגב' הואנג: "הפעם את בידיים שלי! אני אבלה איתך שנתיים!"

כיוון שמעצרה וכליאתה של גב' הואנג מנוגדים לחוקה הסינית, היא סירבה ללבוש את מדי הכלא ולהתנהג כאסירה. כעונש, חישמלו אותה באלות חשמל והיכו אותה עד שפניה התנפחו. ליו השמיצה את הפאלון גונג וקיללה את מייסדו, מאסטר לי הונג-ג'י. אחרי שלושה חודשים שחררו את גב' הואנג משום שחייה היו בסכנה עקב העינויים.

בספטמבר 2012 גב' הואנג שמה מכתב עתירה על מכונית משטרה ושוב עצרו אותה ל-15 יום ושוב מצבה התדרדר והיא שוחררה. כאמור, בסוף 2012 היא נסעה שוב לעתור ושוב עצרו אותה מבלי להודיע למשפחתה.

לקריאה על מחנה העבודה בכפייה היי-זווי-זי:

http://www.falunnews.org.il/articles_p/2013/07/c_01/136810_07.htm