(Minghui.org)

שוטרים וסוהרים במחנות עבודה בכפייה ברחבי מחוז הה-נאן מפברקים ראיות לגבי אופן מותם במעצר של מתרגלי פאלון גונג. גופותיהם של מתרגלים שנרצחו בעינויים נלקחו לבתי חולים כאשר רופאים מנסים לפעול כדי "להחיות" אותם. הרופאים ידעו היטב שזה מאוחר מדי – חלק מהמתרגלים מתו שעות קודם לכן, וחלקם היו כבר מתים יום שלם.

המשטרה ביקשה שבית החולים יצייד אותה ברישום המראה כי המתרגל מת בבית החולים מסיבה רפואית, כדי שתוכל להציג אותם בפני משפחות הקורבנות ולהימנע מחקירה פלילית. הם ניסו לשכנע את המשפחות שנעשה ניסיון להציל את יקיריהם.

להלן מספר דוגמאות לניסיונות המפליגים של הרשויות להסתיר את פשעיהם:

מר לי ג'יאן, עורך דין ממחוז ג'ן-גיאנג, מת בשנת 2002 לאחר חודשים ארוכים של עינויים מתמשכים, מניעת שינה ועבודת פרך במחנה העבודה בכפייה שו-צ'ואנג. בשעה 01:00 לפנות בוקר ב-26 באפריל 2002, הוא התקשה בנשימה ומת תוך שעתיים. השומרים לקחו את גופתו ללא רוח חיים לבית החולים ב-5 בבוקר. הם הורו לבית חולים לבצע פעולות החייאה מקובלות כדי לפברק ראיות על כך שמר לי מת בבית החולים.

גב' סון שי-מיי מהעיר שיאנג-צ'נג עונתה למוות ב-23 במאי 2003 במחנה העבודה בכפייה לנשים שיבה-לי-הה. מעניה עטפו אותה בכותונת משוגעים ונקעו את כתפיה, שברו את פרקי הידיים שלה ואת חוליותיה וגרמו לה לכאבים עזים טרם שמתה. הסוהרים לקחו את גופתה לבית חולים סמוך. הם הורו לבית החולים לתת לה זריקה ולהנפיק הצהרה על כך ש"המטופלת" נפטרה ממחלה בבית החולים. בניגוד לרצון משפחתה, מחנה העבודה שרף את גופתה ללא ביצוע נתיחה שלאחר מוות.

גב' ג'אנג ג'ון-לי מפרובינציית שאן נעצרה ב-8 בינואר 2006 והוכתה למוות במהלך חקירתה במשטרה. המשטרה השליכה את גופתה מהקומה הרביעית של בניין משטרת המחוז. לאחר מכן הם לקחו את הגופה לבית החולים ל"החייאה" ובבית החולים סיפרו שהיא התאבדה.

הגב' ג'או טינג-יוני נחקרה ב-14 בינואר 2006 בבית המעצר שבעיר שין-שיאנג. היא נמצאה מתה ב-15 בינואר 2006. אסירה ראתה ב-14 בינואר את גב' ג'או כשהיא חזרה לתא שלה לאחר החקירה. האסירה קראה לשומרים אחרי שגילתה שגב' ג'או מתה, אבל אף אחד לא בא. זה היה לפני השעה 2:00 לפנות בוקר. השומרים לקחו את גופתה של הגב' ג'או לבית החולים בסביבות השעה 06:00 בבוקר. הרופא התורן בבית החולים שאל "כמה זמן היא כבר מתה? למה אתה מביא את גופתה לבית החולים?"

מר ג'יא ג'ון-שי מפרובינציית פו-גו הושם בבידוד במרכז המעצר המחוזי ב-28 באוגוסט 2006. תוך 24 שעות, ארבעה אסירים שפעלו על פי הוראות המשטרה, הכו אותו למוות. המשטרה לקחה את גופתו של מר ג'יא לבית החולים המחוזי ב-30 באוגוסט 2006 כדי לנסות ליצור ראיות לכך שמר ג'יא מת בבית החולים. הרופא התורן שאל את המשטרה מדוע הם הביאו את הגופה לבית חולים.

בסופו של הדבר, בית החולים סירב לקבל את גופתו של מר ג'אי. השוטרים השאירו את הגופה במסדרון בית החולים. כאשר משפחתו של מר ג'יא הגיעה בשעות אחר הצהריים, נאמר להם שהוא מת מהתקף לב. כאשר ראתה המשפחה את גופו המוכה, היא דרשה לדעת האם מותו של מר ג'יא נגרם באמת בשל התקף לב. המשטרה שרפה את גופתו מבלי שביצעה נתיחה שלאחר מוות.

למרות הניסיונות המפליגים של הרשויות להסתיר את הפשעים הנתעבים שלהן, עדויות כבר נגלות לאור היום וישמשו בעתיד להעמדתם של מבצעי הפשעים לדין.