(Minghui.org)

במשפטה של מתרגלת הפאלון גונג גב' הו רונג-יינג, שנערך ב-18 ביולי 2013 הפריך עורך דינה כל "ראייה" שהוצגה על ידי התובע. המשפחה נותרה המומה כשגב' הו לא זוכתה ונותרה במעצר למרות שחפותה הוכחה.

גב' רו בשנות השישים לחייה, גב' הו סבלה מסרטן הרחם והבריאה לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג. היא שיתפה אנשים רבים בהתנסות שלה ואמרה לכולם שפאלון גונג הוא טוב.

היא נעצרה באוקטובר 2012, כשנסעה לכפר לספר לאנשים את העובדות האמיתיות על הפאלון גונג (בניגוד לתעמולת המשטר המסייעת לו להשיג את הסכמת האזרחים לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג). אנשים שהאמינו לתעמולת המשטר הלשינו עליה לרשויות.

במשך עשרת החודשים האחרונים חברו "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") ומחלקת הביטחון הציבורי כדי לתבוע אותה ולהרשיעה. עורך דינה לא קיבל כל הודעה על תאריך הדיון שנערך ב-18 ביולי. הוא ברר את הפרטים בעצמו.

עורך הדין הציג קו הגנה חזק במשפטה של גב' הו וכפר באשמה. הוא הציג טיעונים מזוויות חוקיות שונות שגב' הו אינה עושה שום דבר רע בכך שהיא מתרגלת בשיטת הפאלון גונג. הוא ציין שכתב האישום הוא עבירה בפני עצמה, היות שנכפתה על גב' הו אשמה שאינה קיימת בחוק הפלילי ואי לכך היא מגוחכת. פניו של התובע הצהיבו מעצבנות כששמע את טיעוניו החזקים של עורך הדין. כשהקריא את כתב האישום מלמל לתוך הכתוב מול פניו. לעומתו הפגין עורך הדין של גב' הו יושר ונחישות וגב' הו העידה בקול רם וברור. בית הדין היה שקט במיוחד בהאזנה להצהרות ההגנה.

השופט הפסיק את דברי עורך הדין 16 פעם ואף טען שבית הדין אינו מקום לדיון על עקרונות חוקיים. עורך הדין הגיב מיד: "זו הפעם הראשונה שאני שומע שאי אפשר לדון בעקרונות חוקיים באולם בית הדין". למרות שהופרע שוב ושוב הוא המשיך בקו ההגנה שלו ללא כל פחד. הוא עמד על זכויותיו החוקיות והצליח לסיים את טיעוניו בכפירה באשמה.

השימוע שהחל ב-16:30 ננעל בשעה 19:30. בתום השימוע פנתה המשפחה לשופט בתמיהה מדוע, לאחר שהוכחה חפותה של גב' הו היא לא זוכתה: "מדוע אינכם משחררים אותה?" גם השופט וגם התובע לא ענו והתחמקו מהאולם. כשנשאל השופט בטלפון מתי יוכרז פסק הדין התחמק וענה : "אולי בעוד יומיים שלושה או חודשיים שלושה".

הוועדה לענייני פוליטיקה ומשפט במפלגה הקומוניסטית (PLAC) ביחד עם "משרד 610" מורידים הוראות לבתי הדין במשפטיהם של מתרגלי פאלון גונג. למערכת המשפטית של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) אין כל סמכות עצמאית והיא כלי לרדיפת אנשים. כתבי האישום ופסקי הדין נקבעים מראש על ידי שני הגופים האלה. השופט הוא רק חותמת גומי של המק"ס והמשפטים הם רק נוהל רשמי המרמה את הציבור. ההאשמות המזויפות בהן מאשימים את המתרגלים מתבססות לעתים קרובות על סעיף 300 בחוק הפלילי של סין כמו למשל "שימוש בכתות חשודות כדי לחתור תחת יישום החוק".

פאלון גונג מלמד אנשים להיות טובים. המק"ס רודפת אנשים ושוטפת את מוחם באמצעות תעמולה בכלי התקשורת. בתי הדין של המק"ס מעולם לא פרטו או תארו כיצד חותר הפאלון גונג תחת יישום החוק", אבל המק"ס עצמה מפעילה מניפולציות על בתי הדין, מעוותת את החוק כדי לרדוף מתרגלים חפים מפשע ובכך מערערת את החוק. משפטה של גב' הו אינו שונה מהרגיל במובן זה.