(Minghui.org)

המשמעות ההיסטורית העתיקה של סמל הסוואסטיקה נשכחה על-ידי רבים לאחר מלחמת העולם השנייה. הצורר הנאצי לקח את הסמל העתיק, ועיוות אותו לצורך מטרותיו המרושעות.

במשך אלפי שנים סמל הסוואסטיקה היה מקודש בתרבויות שונות וציין מזל טוב את היקום ואת הבודהא.

Swastikas

סמל הסווסטיקה ביוון העתיקה עיטר מבנים כלי חרס וציורי קיר