(Minghui.org)

הגב' וו שאנג-לאן בת ה-47 נעצרה בבוקר ה-27 בינואר 2013 בשל היותה מתרגלת של פאלון גונג. היא נלקחה לתחנת המשטרה, קשרו אותה באזיקים לכסא ולא נתנו לה ללכת לשרותים. כמה שעות לאחר מכן היא נשלחה לבית החולים.

בערך בשש אחר הצהריים הודיעו שוטרים לבעלה שיבוא לקחת אותה הביתה, ואמרו לו שאשתו חולה במחלה "אנושה". הגב' וו מעולם לא התאוששה בבית, ולאחר חודשיים, ב-16 במארס 2013, היא הלכה לעולמה..

מעצר בלתי חוקי קודם ועינויים

כיסא ברזל המשמש לעינויים

באוגוסט 2006 שוטרים פרצו לביתה של גב' וו ועצרו אותה. הם כלאו אותה במרכז המעצר, הושיבו אותה בכסא ברזל ומנעו ממנה שינה במשך שלושה ימים רצופים. כששיחררו אותה ניסו לעצור אותה שנית בדרכי עורמה.

באותו זמן "משרד 610", הוועדה הפוליטית-משפטית, הוועדה לעניינים משפטיים והמשטרה של ביטחון הפנים שיתפו פעולה להציק באופן קבוע למתרגלי פאלון גונג בביתם, לעקוב אחריהם ולאיים עליהם. גם על גב' וו איימו שיקחו אותה לשטיפת מוח. היא ברחה מביתה.

פרטים נוספים מפורטים בכתבה באנגלית.