(Minghui.org)

אחרי מלחמת העולם השנייה רבים שכחו את המשמעות ההיסטורית המקורית של סמל הסוואסטיקה. הנאצים לקחו סמל עתיק ועיוותו אותו לצורך מטרותיהם הנואלות והמרושעות. במשך אלפי שנים סמל הסוואסטיקה היה מקודש בתרבויות שונות וציין מזל טוב את היקום ואת הבודהא.

1. רומי העתיקה 2.יוון העתיקה 3.קוריאה 4. טיבטי, יפני, נוצרי וכו' 5.יוון 6.פסל עתיק של בודהא באסיה

בתמונות שלעיל, סמל הסוואסטיקה מופיע על כלי חרס ומבנים ארכיטקטוניים עתיקים, בתרבויות של רומי העתיקה, יוון, אסיה, דרום אמריקה ואחרות.