(Minghui.org)

מר מו ג'י-קווי הכלוא בכלא הו-לאן עקב היותו מתרגל פאלון גונג, נמצא במצב קשה כשריאותיו פגועות. משפחתו לא קיבלה היתר לבקרו במשך 8 חודשים מאז נודע להם על מצבו.

זו הפעם התשיעית שמשפחתו הגישה בקשה לבקרו, אך בקשתם נדחתה שוב ושוב על ידי "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני").

ב-25 באוגוסט השנה, אחיו הבכור בשנות ה-70 לחיי ואשתו של מו נסעו לכלא ודרשו לממש את זכותם לראותו. ואנג, מנהל סניף "משרד 610" בכלא, התרגז שבאו לשם ושאל בכעס מדוע שוב הגיעו למרות שהודיע להם שהביקורים נפסקו. אשתו של מו ניסתה לדבר בהיגיון ואמרה שהם דואגים מאוד לבריאותו. היא דרשה לראות את התיק הרפואי שלו ומנהל בית החולים של הכלא שהוזעק למקום סיפר להם שמר מו לא שיתף איתם בתחילה פעולה ולא קיבל טיפול וכיום הוא רזה מאוד וריאותיו במצב קריטי. כדי לקבל אבחון וטיפול טוב יותר, יעץ לשלוח אותו לבית חולים גדול יותר ומאובזר בציוד מתאים. ואנג הורה לו, מול המשפחה, לטפל במר מו בכוח.

המשפחה לא הייתה בטוחה למה הכוונה בטיפול, כיוון שבמערכת בתי הסוהר בסין טיפול פירושו עינויים, נתינת סמים בלתי ידועים או קצירת איברים ממתרגלים חיים.

ואנג אמר למשפחה שאם מו לא יסכים ללבוש את מדי הכלא ולא ייכנע לדרישה לכבול את ידיו ורגליו, הכלא לא ישלח אותו לבית חולים אחר. כמו כן דרש תשלום של 10,000 יואן עבור בדיקות רפואיות בכלא.

אחרי 5 שעות של דיונים ובקשות הודיע מנהל משרד 610 למשפחה שלא שינה את החלטתו והוא לא יאפשר להם לראותו. . הוא הורה לסוהרים להזמין שוטרים, שאיימו על המשפחה, צילמו והקליטו אותם בווידיאו, כשהם מאתגרים אותם שיעזו להגיש תלונה לרשויות.

מאז הועבר מר מו לכלא בספטמבר שנה שעברה, הצליחה המשפחה לבקר אותו רק פעם אחת, לאחר ששכרו בינואר עורך דין שהגיש תלונה למשרד בתי הכלא.

על מר מו נגזרו 12 שנות מאסר ביולי 2013. באפריל 2014 הועבר לאגף בית החולים של הכלא עקב ההתדרדרות במצב ריאותיו.

בשיחת טלפון שערך עם משפחתו במאי, יידע אותם מו במצבו וסיפר שאיבד את תיאבונו והוא מתקשה בהליכה. הוא סיפר על כאבים בריאותיו, סיפר שעבר צילום ריאות אך לא נמסרה לו האבחנה.

מר מו ג'י-קווי

מאחר שהמשפחה לא יכולה לראות את מר מו, הם חוששים מאוד למצבו. אמו הזקנה אינה יכולה לאכול או לישון כהלכה, בנו מיואש מאוד ונכדתו בוכה כל פעם שלא מאפשרים למשפחה לראות את סבה.