(Minghui.org)

גזר דין של 10 שנות מאסר

במארס 2009 לאחר משפט שהתנהל בחשאי בבית הדין צ'יאן-אן, נגזר על מתרגל הפאלון גונג יאנג באו-סן בן 57, 10 שנות מאסר בכלא גונג-ג'ווי-לינג בפרובינציית ג'י-לין. למשפחתו לא נמסרה הודעה והיה עליו לייצג את עצמו בבית הדין.

לאחר מכשולים רבים השיגה משפחתו את פסק הדין מבית הדין הנ"ל ויאנג ערער על הפסיקה.

המשפחה שכרה 4 עורכי דין מבייג'ינג ומשפטו השני נקבע במקור ל-14 באפריל 2009 בבית דין הביניים בסונג-יואן. מועד המשפט נדחה פעמיים עקב לחץ בכירים מבית המשפט העליון בג'י-לין. לבסוף בוטל המשפט ועל עורכי הדין היה להגיש את הצהרותיהם עד האחד במאי.

כך, בערמומיות, פסק הדין המקורי נכנס לתוקף ויאנג נלקח לכלא גונג-ג'ווי-לינג ב-6 במאי 2009.

נעצר ועונה על ידי המשטרה

מר יאנג נעצר בביתו בקנטון צ'יאן-אן ב-23 בדצמבר 2008. ביתו עבר חיפוש וביזה וחפצים אישיים הוחרמו ממנו.

השוטרים עינו את יאנג במכות על בהונות רגליו, עד שהציפורניים נתקו ממקומן. הם שפכו עליו מים קרים והעמידו אותו בחוץ בקור המקפיא. לאחר מכן כפו עליו בכוח לשתות אלכוהול. הוא הוכה קשות ובקושי הלך. גופו התחתון היה נפוח מאוד ומכוסה בחבלות.

שוק חשמלי באלות מחשמלות וקשירה ל"מיטת סדום"

אין תיעוד על השנים הראשונות של יאנג בכלא.

באפריל 2013 הוכנס יאנג ל-70 יום לאגף "צוות ניהול מחמיר" בכלא. עינו אותו בישיבה על "שרפרף קטן" במשך יום שלם מבלי לזוז. מנות האוכל שלו קוצצו.

לאחר מכן הוחזר לאגף הקודם בכלא. כשניסה לתרגל את תרגילי הפאלון גונג כדי לשפר את מצבו הפיזי הגרוע, הסוהר החזיר אותו לאגף "צוות ניהול מחמיר".

ראש הצוות הורה לחשמל אותו ב-4 אלות מחשמלות בבת אחת עד שהסוללות יתרוקנו. לאחר מכן המשיכו לחשמל אותו ב-2 אלות נוספות. מר יאנג נכווה קשות בחזהו, בגבו וברגליו.

שחזור עינויים: חשמול באמצעות אלות מחשמלות

בספטמבר 2013 קשרו את יאנג ל"מיטת סדום" במשך שבוע שלם. ידיו ורגליו נמתחו ונקשרו לארבע פינות המיטה כשגופו נותר באוויר במשך תקופת זמן ארוכה. כובד הגוף גורם למתיחת הקשירות. עינוי כזה גורם ללחץ נורא על הכתפיים, הזרועות והרגליים.

שחזור עינויים: עינוי מיטת המתיחה

ב-20 בספטמבר הובהל יאנג לבית החולים כתוצאה מעינויים. בסוף החודש הוחזר לאגף בו ריצה את עונשו. ב-8 באוקטובר שוב הוחזר לצוות ניהול מחמיר למשך 10 ימים נוספים. כשחזר לתאו היה חלש מאוד ובקושי דיבר.