(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג וואנג יינג, לשעבר מורה בבית ספר יסודי, שובתת רעב במרכז המעצרים הה-שי, מאז מעצרה ב-26 ביולי 2014 ללא עילה חוקית

המעצר אושר על ידי משרד התביעה והתיק שלה הועבר לשלב של חקירה פלילית. במקרה שמשרד התביעה המקומי יחליט, היא צפויה למשפט ועונש - שניהם בלתי חוקיים.

גב' וואנג הייתה בביקור בדירתו השכורה של מתרגל כשפרצה לשם המשטרה.

כמו מתרגלים רבים גב' וואנג סירבה לוותר על אמונתה למרות שהרשויות נקטו נגדה באמצעים חריפים. לקחו ממנה את מקום עבודתה בבית ספר היסודי טונג-ליאו וביתה עבר חיפוש וביזה פעמים רבות.

מאז החלה הרדיפה לפני 15 שנים, נעצרה גב' וואנג כבר 7 פעמים , נשלחה למרכז טונג-ליאו לשטיפת מוח וסבלה עינויים במחנה עבודה.

במהלך מעצריה הקודמים היא עברה עינויים רבים ובכלל זה תלייה בידיים כפותות, חבטות באלות עץ, חשמול באלות מחשמלות במתח גבוה ומכות בידי כמה שוטרים בבת אחת.

היא נעצרה במאי 2001 ובאוקטובר נשלחה למחנה עבודה. מלבד עבודת פרך שביצעה, עברה עינויים במאמץ לכפות עליה לוותר על אמונתה בפאלון גונג. מנעו ממנה שינה במשך כמה ימים, כפו עליה לעמוד במשך תקופות זמן ארוכות, ומנעו ממנה שימוש בשירותים.

פעם אחת כשעבדו בשדה, הצליחה לברוח מהמחנה ביחד עם מתרגלת נוספת. הן נתפסו כעבור שעה וקיבלו אין ספור סטירות בפניהן.

לאחר מכן עונו שתי המתרגלות עינויים בידיהן של 5 שוטרות שחשמלו אותן בעת ובעונה אחת באלות מחשמלות. אחר-כך בעטו בחזה ובראשה של וואנג. ראייתה נפגמה, ראשה הסתחרר ואוזניה צלצלו.

אחת השוטרות צבטה בשדיה ואיימה להכניס אלה מחשמלת לפיה כדי לגרום לה לצלקות בפה.

תוך 3 חודשי עינויים במחנה העבודה בכפייה טומי-ג'ו, נעשתה וואנג נכה. בבדיקת CT התברר שהיא סובלת מדלקת שריר הלב. כמו כן סבלה מאבדן בשמיעה.

באחד המאסרים הקודמים, כששוחררה בינואר 2002 הייתה על סף מוות.