(Minghui.org)

לאחרונה נוכחתי דרך לימוד פא ותרגול אמיתי בכמה הבנות לא נכונות שיש לי לגבי הטיפוח.

היחסים בין חיפוש פנימה לבין שלילת התכנונים של הכוחות הישנים

תמיד חשבתי שברגע שיהיו לי פרצות כל שהן אנוצל לרעה על ידי הכוחות הישנים. כשנתקלתי בבעיה, המחשבה הראשונה שלי הייתה תמיד שכנראה יש לי פירצה. כשמתרגלים אחרים נתקלו בבעיות, מחשבתי הראשונה הייתה שגם להם יש להם פרצות ועליהם קודם כל לחפש פנימה כדי לסלק את ההחזקות שלהם. לכן אני מאמינה שלא התקדמתי במרץ לגבי שליחת מחשבות נכונות חזקות.

מתרגלים רבים שאני מכירה אינם כמוני. המחשבות הראשונות שלהם הן: " אלה צריכות להיות הפרעות של הכוחות הישנים. אינני מכיר בהפרעות האלה אפילו אם יש לי פרצות". לאחר מכן הם ישלחו מחשבות נכונות חזקות כדי לסלק את הגורמים המרושעים. אולם החיפוש שלהם פנימה לא היה מספיק או עמוק. לעתים קרובות הבעיות שלהם לא נפתרו.

לאחרונה, היחסים בין שני הדברים התבהרו לי. כשמתרגלים אחרים נתקלים בבעיות, המחשבות הראשונות שלנו צריכות לשלול את התכנונים של הכוחות הישנים במקום לעודד את המתרגלים  לחפש פנימה. כשהמצב מתפתח לרעה אנו יכולים להזכיר בחמלה למתרגלים לחפש פנימה, אך אסור לנו להכיר בהפרעות אפילו אם למתרגלים עמיתים יש באמת פרצות. אולם אם אנו בעצמנו נתקלים בבעיה, המחשבה הראשונה שלנו צריכה להיות, חיפוש  פנימה. חיפוש פנימה אינה הכרה בתכנונים של הכוחות הישנים, אלא הליכה בנתיב אותו תכנן המאסטר שלנו. חיפוש פנימה אינו מותיר מקום לישויות הרעות. בינתיים אנו יכולים לשלוח מחשבות נכונות חזקות כדי לסלק את הישויות הרעות. בעשותנו זאת, אנו מתייחסים לפא כמורה שלנו. הכוחות הישנים יעזבו אם אין כל פרצה. אך עדיין עלינו לסלק אותם, אפילו אם הם מרפים. בדרך זו הבעיה אולי תיפתר.

כשמתאימים את עצמנו לחברה הרגילה, איננו פועלים בצורה הנכונה בטיפוח

רק לאחרונה הבנתי שאנו צריכים למלא בקפדנות אחר התוכחות של המאסטר כלפינו - טיפוח בהתאם לחברה של האנשים הרגילים. איננו נמנעים מאנשים רגילים, אבל אסור לנו לתת לעצמנו לשקוע בדברים של חברת האנשים הרגילים. ההבנה שלי היא שעלינו רק לעשות את עבודתנו היטב. בדברים אחרים כמו שיחה עם אנשים רגילים, אינטראקציות חסרות משמעות, התעניינות בעסקיהם של אנשים רגילים, קריאה או צפייה בחומרים של אנשים רגילים, אל לנו לקחת חלק בהם. עבור תלמיד דאפא שיכול להירגע ולטפח באמת, עדיף לדבר כמה שפחות בקרב אנשים רגילים, למעט בשעה שאנחנו מבהירים את האמת. לעתים קרובות אני עדה למתרגלים שמתבדחים ומפטפטים עם אנשים רגילים, כשהם לא יכולים להישאר רגועים בתוך הסבל של אנשים רגילים. הם מתייחסים לכך כהתאמה לדרכי החברה הרגילה.

להבנתי, אין עלינו להתעסק בעניינים של אנשים רגילים. כמטפחים, כל עוד לא ננהל את עצמנו על בסיס המנטליות של התפארות, קנאה, או הליכה לקיצוניות, אף אחד לא יתייחס אלינו כאל אנשים לא נורמאליים. התנהגותם של מתרגלים אחדים לא מובנת על ידי אנשים רגילים מפני שלאנשים רגילים אין הבנה הולמת של הפא. יש כאלה שמדברים עם אנשים רגילים ברמה גבוהה על עקרונות פא, יש המנהלים עצמם כאילו הם ראו מספיק מהעולם החילוני הזה ויש כאלה שעוזבים את עבודתם בחברה הרגילה בתירוץ שהם מאמתים את הפא וכו'..

מיזוג בפא מהות שאינה שייכת לפא

המאסטר מעולם לא הזכיר שעלינו לדבוק במשפחות שלנו. מצד אחד המאסטר מדבר על הצורך לאזן בין היחסים בקרב המשפחה שלנו, העבודה והחברה. יש מתרגלים שאולי לא הבינו את המשמעות לכך ויש להם החזקה להיות אנשים טובים בקרב המשפחה שלהם, בעבודה שלהם ובחברה. הם קבורים בתוך הרגשות שלהם וזה צורך מהם אנרגיה רבה  כשאין באמת הכרח לכך. זה מפני שאולי אין להם הבנה ברורה בנוגע לנושא הזה וגם השין-שינג שלהם לא השתפר.

כשמתרגלים אחרים מצביעים על נושאים כאלה, יש מתרגלים האומרים: "אצלי הבעיה הזאת לא קיימת. אל תדחף חומרים רעים לשדה שלי". זה גורם צער לשני הצדדים אפילו אם מתרגל אחד חשב רק שהוא עוזר. המתרגל ההוא חשב שדוחפים חומר רע לשדה שלו. אינטראקציות כאלה עלולות ליצור פרצות בקרב מתרגלים. אין צורך לדאוג אם מתרגל אחר מפיל עלינו תיק. המאסטר דיבר על הסוגיה הזאת של "גניבת צ'י". כולנו מפתחים גונג והמאסטר שומר עלינו. אף אחד לא יכול לקחת את הדברים הטובים שלנו ואף אחד גם לא יכול לשים דברים רעים בשדה שלנו. אין צורך להתעצבן בקשר לדברים כאלה.

יש מתרגלים הקוראים באינטרנט סיפורים על ממדים אחרים. לאחר מכן הם יוצאים להציל צמחים ובעלי חיים, כשהם אומרים להם לשנן: "פאלון דאפא הוא טוב". יש מתרגלים שאומרים למדפסת או למחשב שלהם דברים כמו: "בואו ונלמד את הפא ביחד",במחשבה שבדרך זו עבודתם תיעשה בצורה טובה. במהלך לימוד הפא אנו כולנו יודעים שאלוהויות בראו את בני האדם בצלמם, ובקרב הישויות הארציות רק בני אדם ראויים להקשיב לפא. כל השונה מבני האדם אינו מורשה לשמוע את הפא. דברים אחרים השונים מבעלי חיים ומצמחים ייטמעו בצורה טבעית בפא כשהם שומעים את הדאפא. אולם אסור לנו אף פעם להזמין את הדברים האלה לבוא ולהקשיב לפא. זהו עלבון לדאפא. באשר להטמעה של בעלי חיים וצמחים בפא, המאסטר יטפל בכך ולא אנחנו. כמטפחים אנו מבהירים את האמת לבני אדם ולא לחיות ולצמחים.

יש מתרגלים שחושבים שלהיות נרדף פירושו שלא טיפחו היטב, בה בעת שלא להיות נרדף פירושו שהם טיפחו היטב. לדעתי זו גם אי הבנה. לטפח היטב ולצעוד במרץ קדימה אינם מציינים אם אדם ייעצר או לא, אלא אם האדם מנצל את ההזדמנות לבחון את השין-שינג ולראות אם המחשבות שלו הם בהתאם לפא. יש מתרגלים שחושבים שלהיעצר פירושו שהם חשופים לתכנונים של הכוחות הישנים. הם חושבים שאם לא נעצרים פירושו של דבר שהם הולכים על הנתיב שתוכנן על ידי המאסטר. זוהי מושג קיצוני. בדרך כלל חלק מטפחים היטב אבל נוצלו עקב כמה פרצות ונעצרו. אם אדם אינו נעצר, זה לא מציין שטיפח היטב. אין מתכונים ליישום בטיפוח. עלינו להתייחס לפא כמורה וללמוד את הפא במקום ללמוד מאנשים אחרים. רק אז נוכל לפעול היטב.

אלה הם הבנותיי ברמתי המוגבלת. אנא ציינו כל דבר שאינו הולם.