(Minghui.org)

גב' שו הווי-די מתה ב-23 ביוני 2014, חודש לאחר שנעצרה. היא הייתה כלואה במרכז המעצרים בשן-יאנג.

רשויות הכלא טענו שמתה מהתקפת לב. משפחתה דרשה הסבר כיוון ששו לא סבלה מבעיות בריאות כלשהן טרם מעצרה.

בבוקר ה-23 ביוני קיבלה המשפחה הודעה שגב' שו במצב קריטי בבית החולים. עד שהמשפחה הגיעה לשם, היא כבר נפטרה.

אחד מסגל מרכז המעצרים אסר על המשפחה להחליף את בגדיה של שו למרות שהנוהג בסין להלביש את המת במיטב בגדיו.

נמסר שגב' שו החלה להקיא וקיבלה עוויתות השכם בבוקר מותה. האסירות דיווחו על כך אך הסוהרים פנו לטפל בה רק אחרי 3 פניות. האמבולנס הגיע שעה וחצי לאחר מכן.

גב' שו נעצרה ב-20 במאי השנה, על שחילקה חומרי הבהרת אמת על הפאלון גונג. בביתה נערך חיפוש והשוטרים בזזו ספרי פאלון גונג מכשיר DVD וחומרי הבהרת העובדות על הרדיפה. אחרי בדיקה רפואית הועברה למחרת למרכז המעצרים בשן-יאנג.