(Minghui.org)

ראָיה חדשה חושפת שג'יאנג זמין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), הוא שהורה על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג. שר הבריאות לשעבר של מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של צבא סין חשף בשיחה טלפונית עם חוקרת סמויה הוראה מג'יאנג להתחיל בקצירת האיברים.

השיחה עם הבכיר לשעבר, באי שו-ג'ונג (Bai Shuzhong ). התנהלה בספטמבר 2014. ניתן להקשיב לה במאמר באנגלית.

בשיחה זו התבטא באי כדלקמן: "באותו זמן זה היה היו"ר ג'יאנג... הייתה הוראה, הנחייה כזאת, שאמרה לבצע דבר כזה, השתלות איברים... משום שבאותה תקופה, לאחר שג'יאנג נתן את הוראה, כולנו עשינו המון פעולות נגד הפאלון גונג..." "כלומר, עליי לומר, זה לא היה רק הצבא שביצע השתלות כליה..."

תעתיק השיחה עם החוקרת הסמויה:

באי שו-ג'ונג, שר הבריאות לשעבר של מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של צבא סין: הלו?

חוקרת: הלו, האם זה באי שו-ג'ונג, שר הבריאות לשעבר של המחלקה הלוגיסטית של "צבא השחרור של העם"?

באי שו-ג'ונג: כן, מי זה?

חוקרת:... אנחנו רוצים לבקש ממך איזה שהוא מידע.

באי שו-ג'ונג: אתם... מתי שתרצו. על מה? דבר.

חוקרת: זה המצב. כשהיית שר הבריאות של מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של הצבא, בהתייחס ללקיחת איברים להשתלות מאנשים של פאלון גונג שהיו כלואים, האם זאת הייתה הוראה מ-וואנג קֶה שהיה אז ראש המחלקה הלוגיסטית של הצבא? או שזה הגיע מהוועדה הצבאית המרכזית?

באי שו-ג'ונג: באותו זמן זה היה היו"ר ג'יאנג...

כן, הייתה הוראה, הנחייה כזאת, שאמרה לבצע דבר כזה, השתלות איברים

יותר מאוחר, היו"ר ג'יאנג, שמעתי שהיה מסמך הנחיות, על אנשים שמוכרים כליות לניתוחי השתלות, כלומר, עליי לומר, לא היה רק הצבא שביצע השתלות כליה..."

חוקרת: קיבלנו מידע מודיעיני שהוא שבאותו זמן, המחלקות הלוגיסטיות [של האזורים השונים] עצרו מספר של מתרגלי פאלון גונג כתורמים חיים של איברים, האם זה נכון?

באי שו-ג'ונג: באותו זמן זה, אה, אני חושב, לפחות זה מה שזכרתי, משום שבאותו זמן לאחר שהיו"ר ג'יאנג הוציא את ההוראה, כולנו עשינו המון פעולות שהיו נגד הפאלון גונג.

חוקרת: אתם (מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של הצבא) והמחלקות הלוגיסטיות מס' 1, 2, תת-המחלקה הלוגיסטית מס' 40, ובתי החולים הצבאיים שתחת פיקוחם, האם היו לכם איתם יחסי פיקוח?

באי שו-ג'ונג: אנחנו שולטים ישירות על האוניברסיטאות לרפואה, הם סניפים ישירים של מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של הצבא, הוא קיבלו הוראות כל הזמן, משום שג'יאנג שם תשומת לב רב לעניין הזה באותו זמן, ושם דגש רב על העניין הזה.

חוקרת: מי שם דגש רב על הנושא?

באי שו-ג'ונג: ג'יאנג, זה היה כשג'יאנג היה בשלטון... הוא נתן תשומת לב רבה לעניין הזה, הייתה הוראה כתובה.

חוקרת: מ-1998 ועד 2004 אתה היית...

באי שו-ג'ונג: נכון, נכון, נכון, שר הבריאות של מחלקת הלוגיסטיקה הכללית של הצבא, מ-1998 עד 2004.

חוקרת: טוב, נסיים פה.

באי שו-ג'ונג: אוקיי, אוקיי, טוב, טוב, בעתיד, אם משהו יצוץ, אתם יכולים לשאול אותי, אין בעיה.

חוקרת: אוקיי, טוב, תודות, ביי.

באי שו-ג'ונג: ביי.

דברים אלו תומכים בהקלטה של שיחה טלפונית שפורסמה באוגוסט 2013, שבה בו שי-לאי ביקר בגרמניה בתפקידו כשר המסחר של סין ב-2006 הודה שג''יאנג נתן את ההוראה להתחיל בקצירת איברים חיים.

קצירת איברים צבאית של המפלגה הקומוניסטית הסינית

ג'יאנג זמין, היו"ר לשעבר של המפלגה הקומוניסטית הסינית פתח ביולי 1999 ברדיפה ורצח-עם של פאלון גונג עם מדיניות מוצהרת של "הירסו את המוניטין שלהם, רוששו אותם כלכלית וחסלו אותם פיזית".

תחת מדיניות זו, הפכה קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים לדרך משתלמת "לחסל אותם פיזית". המק"ס השתמשה בכוחה הצבאי ובמתקניה הצבאיים, כמו גם במערכת הרפואית ובמערכת המשפט, לעצור ולכלוא מתרגלי פאלון גונג ולייסד בנק איברים חי ענק. כך היא קצרה באופן שיטתי איברים חיים ופיזרה אותם באופן שיטתי למתקנים הרפואיים ברחבי המדינה תוך השמדת הראיות.

מאז נחשף הפשע המחריד במארס 2005, מצטברות עוד ועוד ראיות המוכיחות את קיום תעשיית קצירת האיברים בפיקוד הצבא בסין: עדויות של עדי ראייה, חוקרים לא תלויים, הקלטות של שיחות טלפוניות בין חוקרים לבין רופאי השתלות בבתי חולים בסין ובעלי תפקידים בכירים אחרים.