(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג גונג האי-או בתחילת שנות ה-30 לחייו נעצר זו הפעם השנייה ב-3 באפריל 2014. מקום המצאו אינו ידוע. לפני כן היה כלוא 10 שנים מתקופת הבגרות שלו בבית סוהר משום שסירב לוותר על אמונתו.

כרגע הוא עצור ועומד שוב בפני משפט וגזר דין בלתי חוקיים.

למשפחה נודע על כך מתחנת המשטרה המקומית. לדבריהם הוא נעצר עקב הפצת מידע לגבי הפאלון גונג והרדיפה באמצעות בלוג באינטרנט.

[יצוין כי מעשיו אלה אינם מנוגדים כלל לחוק הסיני. הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין נעשית כולה על ידי עקיפת החוק ונהלי החוק והמשפט.]

מר גונג שוחרר מבית הסוהר ב-2011. מאז שוחרר הוא השיג עבודה ופרנס את הוריו כמו כן טיפל באביו סביב השעון לאחר ניתוח שעבר בשנה שעברה. בכסף שהרוויח חידש את בית הוריו הישן.

אביו של גונג חולה מדאגה לגורל בנו.

התעללות במהלך כליאתו הקודמת

בינואר 2001 נגזרו על גונג באופן לא חוקי 10 שנות מאסר. השוטרים ניסו להוציא ממנו הודאה באשמה באמצעות עינויים. הוא היה מכוסה בחבלות וחתכים כתוצאה מהתעללות פיזית והיה במצב חמור כל כך שלא יכול היה לדאוג לצרכיו.

גונג סירב לקבל את גזר דינו וערער לבית דין גבוה יותר. בית הדין התעלם מערעורו ואף זייף הסכמה כביכול שלו לפסק הדין. הוא היה כלוא בבית סוהר בחרבין והועבר ב-2004 לבית הסוהר בדא-צ'ינג.

כאמור, הוא השתחרר רק ב-2011 ועכשיו עצרו אותו שוב.