(Minghui.org)

המשטרה בשואנג-יא-שאן פתחה לאחרונה בגל מעצרים חדש של מתרגלי פאלון גונג מקומיים. מספר תחנות משטרה והאגף לביטחון פנים של העיר ביצעו ב-14 וב-15 באוקטובר, בפעולה מתואמת, מעצרים של מספר לא ידוע של מתרגלי פאלון גונג.

יותר מעשרה שוטרים פרצו לביתה של מתרגלת הפאלון גונג גואו הונג-שיאה ב-14 באוקטובר ועצרו אותה ואורחים שהיו בביתה. השוטרים עצרו גם את בעלה ואת האומנת שאינם מתרגלי פאלון גונג. את הבעל שחררו באותו לילה.

שוטרים אחרים הלכו לעצור מתרגלת אחרת, ותוך כדי שערכו חיפוש וביזה בביתה, הגיעו לבית עוד שתי מתרגלות עמיתות שנעצרו גם הם וביתן נבזז. עוד שלושה מתרגלים נעצרו בפעולה נוספת בבוקר ה-15 באוקטובר. כרגע ידוע כי שמונה מסך הכול המתרגלים עדיין עצורים ללא עילה חוקית.