(Minghui.org)

במשפט חשאי נגזרו על זוג מתרגלים מאסרים כבדים. הבעל נידון ל- 8 שנות מאסר והאישה ל-7 שנים. לזוג ילד בן 4 שנותר בבית קרובים.

"פשעם" היחיד של בני הזוג הוא שהם מתרגלים פאלון גונג, שיטה אותה רודף המשטר הקומוניסטי הסיני במשך 15 השנים האחרונות. מתרגלים בסין עומדים לנוכח מעצר שרירותי, כליאה ולעתים קרובות עינויים עקב אמונתם. במקרים רבים כמו זה, משפחות או ילדים קטנים נקרעים לגזרים כאשר שני ההורים במאסר.

בני הזוג נעצרו ב-16 בינואר השנה. הם הוחזקו במרכז המעצרים שיאנג-טאן במשך יותר מ-8 חודשים, הם עברו פעמיים בדיקות דם. קרובי משפחתם קיבלו הודעה על יום ביקורים ב-15 בספטמבר, אך בהגיעם לשם לא איפשרו להם להיכנס.

הבעל, מר דנג יה, הוא בראשית שנות הארבעים לחייו. הוא עבד בחברת ברזל ומתכת וואלין בשיאנג-טאן שבהו-נאן. אשתו, גב' פו שיאן-הואה בת 36 הייתה רופאה בבית החולים בשיאנג-טאן.

ביום המעצר פרצו שוטרים לביתם והחרימו את כל ספרי הפאלון גונג, חומרי הבהרת אמת, מחשבים וחפצים אישיים אחרים. בני הזוג נלקחו למרכזי מעצר נפרדים במחוז ובעיר. חודש לאחר מכן הועבר מר דנג למרכז המעצרים בעיר, שם הייתה כלואה אשתו.

מר דנג יה - תמונה מתעודת הזהות

גב' פו שיאן-הואה - תמונה מתעודת הזהות

משפחות בני הזוג העלו את השאלה מדוע לקחו מהם פעמיים דם. הסוהרים לא נתנו לכך הסבר. אביו של מר דנג הביע חשש שבדיקות הדם קשורות לקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים לתעשיית ההשתלות, נושא שעומד במרכז חקירה בין לאומית מאז 2006.

מרכז המעצרים במחוז שיאן-טאן

שמות המעורבים בפשעים אלו מפורטים במאמר באנגלית.