(Minghui.org)

תביעה לפיצויים על גרימת מוות ברשלנות של מתרגל הפאלון גונג לי ג'י-צ'ין נרשמה בבית המשפט העליון ב-26 באוגוסט 2014. מר לי נעצר ב-12 בספטמבר 2007 ומת באותו יום במעצר. על-פי אתר האינטרנט של בית המשפט.באחד בספטמבר השנה זומן פנל שופטים לדון בתיק וניתנו להם 184 יום להגיע להחלטה,

מר לי ג'י-צ'ין

זוהי הפעם הראשונה שהוגשה תביעת פיצויים לבית המשפט העליון בסין בעניין מתרגל פאלון גונג שנרצח במעצר.

המשפחה ועורכי דינה הגישו מאז 2012 תביעות ברמות שונות של ערכאות משפטיות.

ב-2013 בית המשפט העליון של פרובינציית הה-ביי דחה את התלונה ללא שימוע או חקירה כלשהם, כששמע על המקרה. ככל הידוע, ההחלטה ניתנה על בסיס הוראות הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) בהה-ביי. פרטים

בנו של מר לי, מר לי גואנג שהגיש את התביעה, נעצר ונכלא לחודש ימים במרכז שינג-טאי לשטיפת מוח, הידוע בשמו הרשמי מרכז שינג-טאי ללימודי משפט. הוא הוזהר לבל יערער על ההחלטה.

אך הוא היה נחוש לחפש צדק לאביו, והגיש במארס השנה תביעה לבית המשפט העליון. מיד לאחר מכן קיבל צלצול טלפון מאיים ממחלקת ביטחון הפנים של מחוז ג'ין בהה-ביי, שבו נאמר: "האם אתה רוצה עדיין לחיות חיים טובים? אם כך, תפסיק להתערב".

כאמור, בסופו של דבר בית המשפט העליון רשם את התביעה, שזה תקדים – משום שבאופן כמעט גורף מערכת המשפט עד היום שיתפה פעולה עם הוראות "משרד 610" והוועדה הפוליטית-משפטית ברדיפת הפאלון גונג.