(Minghui.org)

הנושאים המרכזיים הבאים הקשורים לעקרונות שאדם הפורש מחברותו במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), היא סוגיה של מוסריות – בחירה מוסרית.

כשאדם מתקבל למפלגה או לאחד הארגונים המסונפים למפלגה הוא חייב להישבע אמונים שיקדיש את חיייו למפלגה וילחם למענה עד סוף חייו. רוב האזרחים הסיניים נשבעים שבועות אלו מבלי שהם באמת מתכוונים להגשים אותן. בכל אופן אדם המקיים באמת את הבטחתו, זהו דבר הקשור לסוגיית המוסריות. לכן תזכֹרת זאת שאנשים סינים הפורשים מהמפלגה ומהארגונים המסונפים אליה מתבקשת ממוסריותם. האם אפשר לבטוח באדם המבטיח הבטחות שאינו מתכוון לקיימן כלל?

הדרישות להגשה:

הכן שירבוטים או איורים המלווים דיונים על הנושאים הרשומים למטה. יצירת שירבוטים צריכה להיות דבר קל, עם דמויות בשיטת סגנון מסורתי. השירבוטים צריכים להיות קשורים בצורה הדוקה לנושאים, ישירים ושקל להבינם.

הנושאים:

1. פרישה מהמפלגה הקומוניסטית (מק"ס) הוא נושא מוסרי. 2. אדם צריך להיות נאמן להבטחתו. 3. אדם שאינו שומר על הבטחתו הוא אדם שאינו לוקח את הבטחתו ברצינות. 4. תוצאות של אדם שאינו לוקח את הבטחתו ברצינות. דוגמאות:

  • א. אדם זה לא פרש מהארגונים של המפלגה הקומוניסטית; להיות זהירים כשמטפלים בו.
  • ב. בעלי לא פרש עדיין מהמפלגה. הוא לא לוקח את הבטחותיו ברצינות – איך אני יכולה לבטוח בו?
  • ג. החבר שלי לא פרש עדיין מהמפלגה. הוא לא לוקח את הבטחותיו ברצינות – איך אני יכולה להינשא לו?
  • ד. אם לא אפרוש מהמפלגהיהיה לי אפילו קושי ללוות כסף! הבה ונפרוש מהר!
  • ה. האם אתה אומר שאני חבר מפלגה? האם אינך מקלל אותי? אני סיני השומר על מילתו!
  • ו. בני הצטרף לליגה הצעירים הקומוניסטים. הנער הזה אינו רציני בקשר להבטחותיו. הוא אומר שישגיח עלי. האם אני יכולה לבטוח בו?
  • ז. הנכד שלך לומד בבית ספר יסודי. הוא חוזר הבייתה ואומר "סבא, שיקרתי לאחרים בזאת שנשבעתי ועכשיו קיבלתי את הצעיף האדום (המדים שלובשים החלוצים הצעירים). האם אתה מתכוון לענות לו, "נכדי, עשית טוב! אני עשיתי אותו דבר כשהייתי בגילך".
  • ח. בראיון עבודה: "האם הצטרפת לחלוצים הצעירים? האם חזרת בך משבועתך? עשית זאת? אתה אדם אחראי".
  • ט. פרישה מהארגונים הקומוניסטים הסינים זה דבר טוב. כאדם השומר על מילתו, כיצד אני יכול לא לעשות זאת?!

אנא שלחו את הגשותיכם באי מייל ל: editor@en.minghui.org

מנהלי מערכת אתר מינג-הווי 9/11/2014