(Minghui.org)

מתרגלת א׳ סבלה ממצוקת מחלה במשך זמן ממושך, והמשיכה לשלוח מחשבות נכונות ללא כל שיפור. היא חשבה שעליה להאריך את הזמן הדרוש להכנה של שליחת המחשבות הנכונות, מ-5 ל-10 דקות. אך היא עדיין לא השתפרה, לכן היא האריכה אותו לחצי שעה של הכנה. היא המשיכה להאריך את הזמן, אך ללא כל תוצאה הנראית לעין.

מתרגלת א׳ סיפרה לאחרים על ההתנסות שלה. מתרגלת ב׳ אמרה לה שהמאסטר אמר שחמש דקות מספיקות. למרות זאת, מתרגלת א׳ נצמדה לדבר שהיא חשבה שיהיה טוב ביותר עבורה. מתרגלת ב׳ אמרה אז: ״אני מאמינה במאסטר. מה לגביך?״ מתרגלת ג׳ התערבה, ״מכיון שהמאסטר אמר שחמש דקות מספיקות, אם את מתעקשת על הארכת הזמן, זה יכול להעיד על כך שאת לא מאמינה במאסטר״.

א׳ הבינה שהיא תירגלה על בסיס ההבנות שלה את הפא ושהיא לא באמת האמינה במאסטר או בפא. המאסטר אמר שחמש דקות מספיקות, אבל היא בחרה שלא להאמין בכך. היה עליה לשנות את המושגים האנושיים ולפעול באמת על פי הפא במקום על פי תחושותיה. הסימפטומים של מחלתה נעלמו זמן קצר לאחר שהיא שינתה את דפוס החשיבה שלה.

הדבר נגע באמת לליבי. אני חושבת שהאמונה במאסטר ובפא היא הבסיס. אני חושבת שיש לשפוט הכל על פי הפא, ואין על לב של מישהו להתרגש עקב הופעה מטעה.

חידוש האנרגיה לאחר שליחת מחשבות נכונות

העין השלישית שלי לא נפתחה, לכן אינני יכולה לראות מראות מממדים אחרים, אבל ניסיתי לשלוח מחשבות נכונות ככל יכולתי. בכל פעם שעשיתי זאת, הרגשתי תמיד עייפה. אחד המתרגלים צילם אותי בזמן ששלחתי מחשבות נכונות, וראיתי שהגוף שלי מתוח ונראיתי רצינית.

המאסטר אמר:

״באשר לשליחת מחשבות נכונות, אתם יכולים לעשות זאת בכל זמן ובכל מקום. כל עוד לא התשתם את עצמכם, אתם יכולים לשלוח אותן, וזה יהיה בסדר. כל מה שאתם מוציאים יתמלא מחדש.״ (לימוד הפא בועידת הפא הבינלאומית בניו יורק 2004)

מאחר שהאנרגיה שנצרכת בזמן שליחת מחשבות נכונות צריכה להתחדש מהר, מדוע הרגשתי עייפה? הבנתי שהשתמשתי במאמצים רבי עוצמה כדי לשלוח מחשבות. זה היה שגוי, לכן התאמתי את תנוחת הגוף ואת מצב התודעה כששלחתי מחשבות נכונות. הרגשתי את שדה האנרגיה, שהיה מלא בחמלה, ואחרי שליחת המחשבות הנכונות הרגשתי יותר טוב.

שליחת מחשבות נכונות חזקות

כתבת בתחנת הטלויזיה NTD סבלה מכאבים וביקשה עזרה. היא חששה שהדיווח שלה של מופע ה-Shen Yun שהיה צריך להיות למחרת היום יתעכב. שלחתי מחשבות נכונות כדי לנקות את הגורמים הרעים שהפריעו לפרוייקט הדאפא. היא סיפרה לי שהכאב עבר לאחר דקות ספורות.

מהתנסות זו רכשתי יותר ביטחון. התרגלתי לחשוב ששליחת מחשבות נכונו אפקטיבית רק מקרבת מקום, אבל עכשיו הבנתי שהמרחק אינו משנה. דבר אינו יכול לחסום את היכולת של המחשבות הנכונות.

בשנה שעברה, כשקידום ה-Shen Yun לא עלה יפה מתרגלת אחת מוינה ביקשה עזרה.

מיד לאחר קבלת השיחה הסכמנו לשלוח מחשבות נכונות. היא סיפרה לנו בטלפון שהעין השלישית שלה ראתה את הגופים האמִתיים שלנו מופיעים באתר מכירת הכרטיסים עם עוצמה אדירה כדי להיפטר מהרוע. הייתי בהלם, מכיוון שהיינו רחוקים מוינה.

בהזדמנות אחרת, עזרנו למתרגלים מסידני לקדם את מכירת הכרטיסים ל-Shen Yun. מעט מאד אנשים עברו במקום ומתרגלים עמיתים הלכו לשם כדי לשלוח מחשבות נכונות. מספר האנשים שעברו עלה מיד. כל המתרגלים שהיו במקום חשו את העוצמה האדירה של עזרת המתרגלים.

בדיוק כפי שהמאסטר אמר ב״יסודות להתקדמות במרץ II״:

״המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה.״

הטיפוח הוא יותר רציני מכל דבר אחר. לאחר שבוע מכירת הכרטיסים עם אותה הקבוצה באותו מקום, עדיין לא הצליחה. מדוע? מצאנו שכמה מתרגלים הירפו, ושוחחו על עניינים של אנשים רגילים, הם גם דנו במצבי הטיפוח של המתרגלים העמיתים ועל נושאים נוספים. אחרי שדנו על כך, כולם תיקנו את המצב, והמצב מיד השתפר, הכרטיסים נמכרו.

הבנתי שכשאנחנו שולחים מחשבות נכונות, עלינו להשתמש במחשבות טהורות שהן בהתאם לפא, אחרת הן לא יעבדו.

אם אנחנו שולחים מחשבות נכונות כאילו רק כדי לצאת ידי חובה, הן לא יעבדו. רק כשאנחנו מבינים את הרצינות של הטיפוח ושולחים מחשבות נכונות באמונה מלאה, הרוע יושמד כולו.

נתקלתי בדברים מופלאים רבים בזמן שהבהרתי את האמת. חשתי באמת בעוצמתן הכבירה של המחשבות הנכונות. הבנתי שהזמן והמרחב אינם משמעותיים כאשר הכוחות העל טבעיים שלנו הם טהורים וחזקים.