(Minghui.org)

שבועיים לאחר שמתרגלת הפאלון גונג ליו הווי-יינג נעצרה ללא עילה חוקית, נשבר בעלה מר ג'ואו אן-ויי תחת לחץ המשטרה והתאבד. הוא הותיר בת בקולג' ואב זקן.

מר ג'ואו ואשתו נעצרו שניהם ב-8 באוקטובר על ידי קבוצת שוטרים שפרצה לביתם והחרימה חפצים אישיים ובכלל זה ספרי פאלון גונג חומרי מידע על הרדיפה, מחשב נייח ומכשירי טלפון ניידים.

גב' ליו נכלאה במרכז המעצרים דאן-דונג. מר ג'ואו שוחרר עוד בליל מעצרו, לאחר שבחקירתו הופעל עליו לחץ לפברק שקרים על שני מתרגלי פאלון גונג שכלל לא הכיר באופן אישי.

במהלך החקירה הורו לו לשבת בישיבה שפופה על הרצפה למשך פרקי זמן ארוכים. השוטרים לא היו מרוצים כשאמר שאין לו מושג מי נתן לאשתו את חומרי המידע שהחרימו. הם איימו לכלוא אותו ואת אשתו בבית סוהר.

מר ג'ואו שהיה בעל מסבאה, אב לבת בקולג' ובן לאב זקן שחי עמו, חש מיואש ורצה להשתחרר מהר ככל האפשר מהמעצר. הוא זכר שני שמות שראה על עלון מידע החושף את הרדיפה נגד הפאלון גונג והמציא סיפורים שהם אלה שהעבירו את חומרי המידע לאשתו, אף על-פי שכלל לא הכיר אותם.

כאמור הוא שוחרר באותו יום. מקרוב משפחה נודע לו שהמשטרה צותתה לשיחות של אשתו בטלפון, בהן סיפרה לאנשים על רדיפת הפאלון גונג.

ב-10 באוקטובר קיבל מר ג'ואו מסמך רשמי של צו המעצר של אשתו ממשרד התביעה, מה שאומר שהיא צפויה למשפט וכנראה למאסר. הוא פנה לסגן מנהל משרד המשטרה האחראי על מקרי פאלון גונג ודרש את שחרורה של אשתו ללא כל תנאי.

כשסירב סגן המנהל לבקשתו ניסה מר ג'ואו להפעיל חבר שהכיר את הסגן. החבר סיפר שסגן המנהל חזר בפניו על חומרת המקרה של גב' ליו, מפני שהשוטרים מצאו בביתם יותר מ-1,000 פריטים השייכים לפאלון גונג.

מר ג'ואו ידע שזהו שקר ברור, משום שלא היו כל כך הרבה פריטים כאלה בביתם. מלבד זאת אין כל חוק האוסר החזקת ספרי פאלון גונג וחומרים החושפים את הרדיפה בבתים פרטיים.

מר ג'ואו נכנס ללחץ רב והיה במתח עצום בדאגתו למשפחתו ולעסקיו. תחושת חוסר אונים לגבי גורלה של אשתו, לחץ אינטנסיבי מצד המשטרה ורגש אשמה על שהאשים סתם שני מתרגלים רק כדי להשתחרר ממעצר, דחפו אותו מעבר לקצה גבול היכולת.

מר ג'ואו שם קץ לחייו בצורה טרגית ב-22 באוקטובר 2014.