(Minghui.org)

"הלו, אני רואה שאת טרודה, לכן שמתי את ההודעה הזאת במהירות. אנא עזרי לי לפרוש מליגת הנוער ומהחלוצים הצעירים (שני ארגונים המסונפים למפלגה הקומוניסטית הסינית-מק"ס)

"מלאתי טופס בקשה להצטרף למפלגה, אבל לא הצטרפתי אליה רשמית. הטופס הזה בטל ומבוטל! תודה לכם!

"שמי הוא ¬¬_____. אני מקווה שתהיה לי הזדמנות לראותך שוב"

מתרגלת הפאלון גונג גב' דאי מצאה את ההודעה הזאת תחת השטיחון עליו ישבה כשסיימה את התרגיל החמישי- הישיבה במדיטציה, באוגוסט האחרון כשהייתה באתר התיירות מאונט פייבר בסינגפור.

אחד התיירים הסינים שם זאת שם משום שלא רצה להפריע לה.

בקשה לפרישה מהמק"ס שהתקבלה באתר תיירות מאונט פייבר בסינגפור

הודעה דומה נמצאה בתוך עלון מידע שנמסר לגב' גאו בשנה שעברה. תייר סיני שם זאת בתוך העלון אחרי שקרא בו.

הודעת על פרישה מן המק"ס שנמצאה בתוך עלון מידע

בהודעה נכתב: "אני עוזב את המפלגה, את ליגת הנוער ואת החלוצים הצעירים. (השם חסוח מטעמי ביטחון) סינגפור 2013".

מאונט פייבר הוא אחד מהפארקים העתיקים ביותר, הממוקם על ראש גבעה. ניתן להשקיף ממנו על כל מחוז העסקים המרכזי. מספר גדול של תיירים מסין ומכל העולם מבקרים בנקודת התצפית שבפארק מדי יום.

גב' דאי ומתרגלים נוספים באים לכאן כל בוקר לתרגל את הסדרה של חמשת התרגילים של הפאלון גונג ומחלקים חומרי מידע. הם מקווים לשתף ביופי של שיטת הטיפוח-תרגול הסינית העתיקה את התיירים ולעורר מודעות לגבי הרדיפה בסין.

פרסום סדרת "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית" על ידי האפוק טיימס ב-2004 עורר תנועה המונית גדולה לעזיבת המק"ס.

יותר מ-178 מיליון איש תעדו את עזיבתם מהמק"ס וארגוניה באתר טווי-דאנג (פרישה מהמק"ס) של האפוק טיימס. לדברי לי רונג נשיא מרכז השירות העולמי לעזיבת המק"ס, כ-90,000 איש עוזבים את המפלגה וארגוניה מדי יום.