(Minghui.org)

הטיפוח בפאלון דאפא מדגיש מאמץ עקבי לשפר את השין-שינג ולהבהיר את האמת. אבל יש אנשים שתמיד מעוררים הפרעות פנימיות. לדוגמה:

יש אנשים שמאגדים ומדפיסים את המאמרים של מאסטר לי הונג-ג׳י וגם מאמרים של מתרגלים שפורסמו ב-Minghui.org ואפילו מוכרים אותם תמורת רווח.

יש אנשים שמקדמים מכשירים אלקטרוניים המכילים תוכן שמערער את הפא. מכשיר אחד כזה נמכר בין המתרגלים מחוץ לסין תחת השם ״המרכז העולמי לפרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית״. המוצר מכיל את הרצאות האודיו של מאסטר לי הונג-ג׳י מגואנג-ג׳ואו, דא-ליאן, וג׳י-נאן, תשע ההרצאות עם תרגום סימולטני מאנגלית, מוסיקה לחמשת התרגילים של פאלון דאפא (כולל גרסאות באורכי זמן שונים), שירים של ״מקהלת השן-יון״, ספרי אודיו בסינית ואנגלית של ״תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית״, קטעים של הבהרת אמת שהוקלטו על ידי מתרגלים ספציפיים עבור אתרי תיירות, הקלטות אודיו של מאמצי הבהרת אמת בקהילות, שירים ומוסיקה שחיברו והלחינו מתרגלי דאפא, מאמרים מוועידת הפא של סין שעורך אתר Minghui.org, ״השבועון של מינג-הווי״, ועוד. המוצר נמכר עם רווח תחת השם ״רדיו אמת קטן״.

יש אנשים שמכינים ספרים אלקטרוניים באמצעות ספרי הדאפא שהורידו מהאתרים Minghui.org ו-FalunDafa.org, ושילבו אותם עם הקדמה על הפאלון דאפא, תמונות מתרגול קבוצתי של מתרגלים, סיפורים מהטיפוח, ותוכן נוסף. התכנים הוצבו באתרים שאינם של מתרגלים ללא רשות, בשם אתר פאלון דאפא. התוכן היה פתוח להורדה תחת השם ״הפצת הפאלון דאפא״.

יש אנשים שהכינו מחרוזות עם סמל הפאלון כדי למכור תמורת רווח בין המתרגלים.

כל הנ״ל הן התנהגויות שמערערות את הפא. אלו שפועלים באופן גלוי נגד ההוראות של המאסטר ומנסים לחבל בפא כאשר המאסטר מוביל באופן אישי את הטיפוח שלנו, לא משנה מי הם, הפא יאמוד אותם.

תלמידי הדאפא שמטפחים באמת צריכים להתייחס לפא כמאסטר ולטפל בצורה רציונלית בשין-שינג ובהתנהגות שלנו. אין עלינו לקחת חלק בכל דבר שמערער את הפא; עלינו גם להתייחס להגנת הפא כחובה שלנו.

אם דברים כאלו שמערערים את הפא לא מושמדים לחלוטין מהר, אז האנשים בתקופות הבאות לא יוכלו להבחין מה שייך לפא של מאסטר לי הונג-ג׳י. אלו שלוקחים חלק בחבלה זו גם יתקשו להימלט מאחיזתם של הכוחות הישנים.

אנחנו מזכירים שוב למטפחים:

1. אסור להרוויח כסף ממתרגלים. אם חושבים על איך להרוויח כסף ממתרגלים אז הדבר מחבל במשאבים של תלמידי הדאפא, פוגע בסידורים של המאסטר, והוא פעולה של ערעור.

2. בהתאם לחוקי זכויות יוצרים, לאף אחד אסור לשכפל, לפרסם, או להפיץ את הרצאות האודיו הווידאו של מאסטר לי הונג-ג׳י, את הספרים שלו, את מוסיקת התרגילים של פאלון דאפא, או את קטעי המוסיקה פודו וג׳ישי. כל מי שרוצה לפרסם או להפיץ את היצירות הנ״ל צריך לקבל אישור ממאסטר לי הונג-ג׳י. כל שכפול, פרסום או הפצה לא מאושרים של התוכן הנ״ל מהווים הפרה של זכויות יוצרים וערעור של הפא.

3. FalunDafa.org קיבלו אישור ממאסטר לי לספק את הספרים ותוכן הווידאו והאודיו של הדאפא בחינם לאלו שנמצאים תחת הרדיפה בסין ולאנשים מחוץ לסין שאין בבעלותם גרסאות מודפסות של ספרי הדאפא. כל מי שרוצה לשכפל או להפיץ תוכן שנמצא ב-FalunDafa.org במקומות אחרים, כמו אתרי אינטרנט של מתרגלים, צריך לקבל אישור מ- FalunDafa.org. אם לא עושים זאת הדבר מהווה הפרת זכויות יוצרים.

4. ליצירות של Shen Yun Performing Arts ולמאמרים וקטעי המוסיקה המפורסמים ב-Minghui.org יש הגנת זכויות יוצרים. אין לשכפל, למכור, לשנות, או לשנות את שם היוצרים של התוכן ללא אישור.

בזאת ניתנת התראה.

מערכת מינג-הווי 6 בנובמבר 2014