(Minghui.org)

"משרד 610" בג'י-לין, אחד האשמים הראשיים במותו של מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג צ'ינג-ג'ון, שלח נציגים לבנו והציע לשלם פיצויים אם יחתום על שריפת גופתו של אביו ויוותר על זכותו לעתור למען חקירה.

כסף לא יכול לקנות חיים

באפריל 3013 קיבל מר ג'אנג האי-בו טלפון ממשרד המשפטים ביאן-ביאן להזמינו למשרד ביאן-ג'י בנוגע לאביו.

אביו, מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג צ'ינג-ג'ון עונה למוות באוקטובר 2010 במחנה העבודה בכפייה יין-מא-הה בפרובינציית ג'י-לין.

"משרד 610" בג'י-לין שלח אליו 3 נציגים שהציעו לשלם לו 100,000 יואן כדי שיחתום על מסמך לשריפת גופתו של אביו ועל וויתור על זכותו לעתור בעניין.

בתחילה הציעו לו את הסכום הנ"ל בטענה שדודו ביקש סכום כזה. האי-בו חשב שאולי משרד המשפטים עורך חקירה בעניין מותו של אביו כדי להביא לדין את האשמים. כשנודע לו מהי הסיבה האמיתית לביקורם הוא בכה וסירב לפיצויים שהציעו. השלושה הכפילו את הסכום המוצע ל-200,000 יואן.

האי-בו רק חיפש צדק למען אביו. הוא שאל איך יכול הכסף לפצות על אבדן חיים. השלושה הציעו לו לחשוב על כך ולצלצל אליהם עם החלטתו.

כשפנו אליו שוב באוגוסט סירב האי-בו לדון בעניין, אלא אם יציעו לו 500,000 יואן. האי בו איבד תקווה בשלב זה להשיג צדק לאביו ולכן ביקש סכום גדול יותר. נציגי המשרד טענו שזה סכום גדול מדי ולא נענו.

האב מת שבעה ימים לאחר מעצרו

מר ג'אנג צ'ינג-ג'ון בן 64 מת כתוצאה מעינויים לאחר 7 ימים בהם היה כלוא במחנה עבודה בכפייה יין-מא-הה.

בכירים במחנה טענו שמת מהתקף לב. המשפחה דרשה הוכחות ורשות לחקור את הסוהרים במשמרת, את הרופאים ואת האסירים בתאו של האב. דרישת המשפחה נדחתה בטענה שלבני משפחה אין הזכות לקבל מידע מסוג זה, אלא רק לתובעים משפטיים.

גופתו של מר ג'אנג מאוכסנת במקפיא בבית הלוויות כשאת העלות בסך 100 יואן ליום משלם מחנה העבודה.

מר ג'אנג צ'ינג-ג'ון


סימני חבלות על גבותיו ולחייו של מר ג'אנג

שני הצילומים של גופתו צולמו בחטף על ידי המשפחה כשעובד בית הלוויות נעדר לרגעים מהחדר. לכן הצילומים מטושטשים ואינם ממוקדים.

הצבע הלבן הנראה סביב צווארו ובצידי גופו הוא כנראה שכבת הכפור מהמקפיא בו שהתה הגופה. הצלקות על פניו כוסו בתחילה בשכבת מייקאפ, אך משום שהמשפחה התעכבה עד שהגיעה, שכבת הכפור והמייקאפ נמסו והצלקות התגלו.

פרטים על מעצרו של מר ג'אנג

כשמר ג'אנג ואשתו החלו לתרגל פאלון גונג, מצב בריאותם השתפר. הם חיו באושר ובבריאות על-פי עקרונות השיטה "אמת-חמלה-סובלנות".

הזוג נעצר ונכלא פעמים רבות מפני שנותרו איתנים באמונתם בפאלון גונג. ב-2001 וב-2005 נשלחו למחנות עבודה ועונו חמורות. אחרי שחרורם המשיכה המשטרה להטריד אותם כל הזמן.

בתחילת ספטמבר 2010 נלקח מר ג'אנג על ידי "משרד 610" למתקן לשטיפת מוח בכפר סונג-לין כדי ללחוץ עליו לוותר על אמונתו.

10 ימים לאחר מכן הועבר למרכז מעצרים אן-שאן. ב-22 באוקטובר 2010 נלקח למחנה עבודה בכפייה יין-מא-הה, שם נרדף עד מותו.